Samhandlingsutvalget

Samhandlingsstrukturen mellom Helse Fonna og kommunene i regionen er organisert gjennom et Topplederforum og et Samhandlingsutvalg.

Samhandlingsutvalget er et partssammensatt samarbeidsorgan, som har ansvar for organisering og gjennomføring av Topplederforumet og skal avgjøre saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter i samhandlingen om pasient/ bruker. I tillegg skal Samhandlingsutvalget følge opp tjenesteavtalene, holde de ved like og ivareta årlig revisjon.

Ved utgangen av 2013 overtok Samhandlingsutvalget ansvaret for FoU-enhet for samhandling.


Samhandlingsutvalget ( per sept 2020)

 • Reidun Rasmussen Mjør, Helse Fonna (leder, Samhandlingssjef)
 • Sissel Hynne, Haugesund kommune (nestleder)
 • Annbjørg Lunde, Kommunalsjef helse og omsorg, Tysvær kommune
 • Anne Lise Naasen, Rådgiver Helse og omsorg, Ullensvang kommune
 • Lars Helge Sørheim, Kommuneoverlege, Stord kommune
 • Heidi Wåge, brukerutvalget Helse Fonna
 • Nils Magne Kloster, brukerutvalget Helse Fonna
 • Kenneth Eikeset, Klinikkdirektør for Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna
 • John Conrad Brandsø, Klinikkdirektør for Medisinsk klinikk, Helse Fonna
 • AnneBeth Njærheim, Klinikkdirektør ved Stord sjukehus, Helse Fonna
 • Marianne Hauge Wennersberg, leder, FOUSAM
 • Linda M. Andersson, Koordinator for Samhandlingsutvalget (Helse Fonna)

Vararepresentanter

 • Marianne Hauge Wennersberg, SU-koordinator (Kommuene)
 • Håvard Wester Breistein, Helse Fonna
 • Ingunn Toft, Sveio kommune

Møtereferat

Les møtereferat fra Samhandlingsutvalget på Helse Fonna sine sider.