Sammen om barn og unges psykiske helse – Samhandlingsdager 6. og 8. mars

NÅR

Stord 6. marsHaugesund 8.mars

Barn og unges helsetjeneste er en felles satsing på tvers av kommuner og sykehus og er forankret i Faglig samarbeidsutvalg barn og unge. I mars møtes ledere og sentrale nøkkelpersoner i kommunene sammen med BUP, til samhandlingsdager på Haugalandet og i Sunnhordland/ Hardanger- regionen. De skal se på hvordan samarbeidet fungerer i dag og hva de trenger å ha fokus på fremover for å være i takt med nye veiledere og oppfylle plikten til samordning.

Kommunene og BUP får noen plasser hver og  påmeldingen skjer samlet via ledelsen.

Les mer om Barn og unges helsetjeneste

Les mer om FSU barn og unge

Scroll to Top