Sped- og småbarnskonferansen i Helse Fonna-regionen 2023

Sammen om de viktige små

NÅR OG HVOR

Onsdag og torsdag 8. og 9. februar 2023

Sted: Quality Hotel Maritim, Haugesund

Overnatting bestiller du selv.

Konferansehotellet tilbyr rabatt for deg som deltar på Sped- og småbarnsdagene. NB! Vær ute i god tid da det er begrenset tilgang på rom.

PÅMELDING

Pris: kr. 1800,- for begge dager inkludert lunsj

Kurset er søkt godkjent med tellende timer hos Den norske legeforening og Norsk psykologforening og Norsk sykepleieforbund.

Påmeldingsfrist: 1. desember 2022

ARRANGØR

Konferansen er et samarbeid mellom Faglig samarbeidsutvalg barn og unge, Helse Fonna HF og FOUSAM. BUP Haugesund har ledet arbeidet med programkomite sammensatt av fagpersoner fra både kommuner (Bømlo og Haugesund), BUP, Familieambulatoriet og foreldrerepresentant.

PROGRAM

Onsdag 8.februar 2023

08.30 – 09.00 Registrering

09.00 – 09.15 Kulturelt innslag v/barnehage

09.15 – 09.30 Åpning av dagene

09.30 – 12.00 «En egen logikk gjelder for utviklingen til de aller minste barna» v/Øyvind Kvello, professor, NTNU

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.45 «Normalitet i barnehagen» v/Liv Mette Laastad Strømme, Dr.philos. og spesialist i klinisk pedagogikk, Karmøy kommune

13.45 – 14.00 Pause

14.00 – 14.30 «Helse Fonna-modellen for samhandling rundt barn og unge» v/Sølvi Heimestøl, rådgiver, og Ester Espeset, psykologspesialist

14.30 – 15.00 «Hvordan er det å være ung mamma med et dårlig utgongspunkt?»  v/Nora Marie Gullbekkhei

15.00 – 15.05 Pause

15.05 – 15.30 «Nytt fra forskning» v/BUP

Torsdag 9.februar 2023

08.30 – 08.45 Kulturelt innslag v/barnehage

08.45 – 11.30 «Sped- og småbarn som vokser opp med vold i familien: risiko og intervensjonsmuligheter» v/Henning Mohaupt, psykologspesialist og forsker, Alternativ til vold

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.15 Digital forelesning: «Rus og graviditet, barn med store reguleringsvansker og kjent prenatal alkohol- og/eller ruseksponering – hvordan forstå og hjelpe» v/Gro Løhaugen, PhD og nevropsykolog ved Regional Kompetansetjeneste – Medfødte russkader

13.15 – 13.20 Pause

13.20 – 13.50 «Trygge foreldre på Haugalandet» v/Ingvild Rasmussen, psykologspesialist, Haugesund kommune

13.50 – 14.00 Pause

14.00 – 15.00 Parallellsesjoner:

  • «Implementering av trygghetssirkelen i barnehagen» v/Anna Nilssens Minne Barnehage
  • Somatisk helse:
    • «Selektive spisevansker hos små barn» (30 min) v/Daniel Øyan, overlege barneavdelingen Helse Fonna
    • «Forstoppelse» (30 min) v/Mirja Kliche, overlege barneavdelingen Helse Fonna
  • «Konsultasjonsteam mot vold og seksuelle overgrep» v/Kurt Helge Dahl, fagansvarlig, vald og seksuelle overgrep, Barnevernet Kvinnherad

15.00 – 15.15 Pause

15.15 – 15.30 Avslutning og loddtrekning

KONTAKT

Kontaktpersoner: Janne Osmundsen, BUP Haugesund: janne.osmundsen@helse-fonna.no

Margareth Bø Blindheim, BUP Helse Fonna: margareth.bo.blindheim@helse-fonna.no