Sped- og småbarnskonferansen i Helse Fonna-regionen 2023 (08.02-09.02.2023)

- Sammen om de viktige små

Tegninger små barn har tegnet av personer og et hjerte

Tid
Onsdag og torsdag 8. og 9. februar 2023, klokken 08:30-15:30

Sted
Quality Hotel Maritim, Haugesund

Overnatting bestiller du selv. Konferansehotellet tilbyr rabatt for deg som deltar på Sped- og småbarnsdagene. NB! Vær ute i god tid da det er begrenset tilgang på rom.

Pris og påmelding
Pris: kr. 1800,- for begge dager (inkludert lunsj). 

Kurset er søkt godkjent med tellende timer hos Den norske legeforening og Norsk psykologforening og Norsk sykepleieforbund.

Påmeldingsfrist: 1. desember 2022

Arrangør
Konferansen er et samarbeid mellom Faglig samarbeidsutvalg barn og unge, Helse Fonna HF og FOUSAM. BUP Haugesund har ledet arbeidet med programkomite sammensatt av fagpersoner fra både kommuner (Bømlo og Haugesund), BUP, Familieambulatoriet og foreldrerepresentant.

Program
Programmet kan lastes ned her: Program sped og småbarnsdagene 2023 rev 03.02.23 (2)

Onsdag 8. februar 2023

08.30 – 09.00     Registrering

09.00 – 09.15     Kulturelt innslag v/barnehage

09.15 – 09.30     Åpning av dagene v/klinikkdirektør Kenneth Eikeset

09.30 – 12.00     «En egen logikk gjelder for utviklingen til de aller minste barna» v/ Øyvind Kvello, professor, NTNU

10.15 – 10.45     Pause med lett servering

10.45 – 12.00     Forelesning fortsetter

12.00 – 13.00     Lunsj

13.00 – 13.45     «Vårt framtidsrettede samarbeid om sped- og småbarn: De viktige små» v/ Sissel Øritsland, overlege

13.45 – 14.15     «Helse Fonna-modellen for samhandling rundt barn og unge» v/ Sølvi Heimestøl, rådgiver, og Ester Espeset,                  psykologspesialist

14.15 – 14.45     Pause med lett servering

14.45 – 15.15     «Korleis er det å vera ei ung mamma med eit dårleg utgongspunkt?»  v/ Nora Marie Gullbekkhei

15.15 – 15.45     «Nytt fra forskning» v/BUP

Torsdag 9. februar 2023

08.30 – 08.45     Kulturelt innslag v/barnehage

08.45 – 11.30     «Sped- og småbarn som vokser opp med vold i familien: Risiko og intervensjonsmuligheter» v/ Henning Mohaupt, psykologspesialist og forsker, Alternativ til vold

09.45 – 10.15     Pause med lett servering

10.15 – 11.30     Forelesning forsetter

11.30 – 12.30     Lunsj

12.30 – 13.15     Digital forelesning: «Rus og graviditet, barn med store reguleringsvansker og kjent prenatal alkohol- og/eller ruseksponering – hvordan forstå og hjelpe» v/ Gro Løhaugen, PhD og nevropsykolog ved Regional Kompetansetjeneste – Medfødte russkader

13.15 – 13.45     «Trygge foreldre på Haugalandet» v/ Ingvild Rasmussen, psykologspesialist, Haugesund kommune

13.45 – 14.15     Pause med lett servering

14.15 – 15.15     Parallellsesjoner:

  • «Implementering av trygghetssirkelen i barnehagen» v/ Anna Nilssens Minne Barnehage

      Somatisk helse:

  • «Selektive spisevansker hos små barn» (30 min) v/ Daniel Øyan, overlege barneavdelingen Helse Fonna
  • «Forstoppelse» (30 min) v/ Mirja Kliche, overlege barneavdelingen Helse Fonna
  • «Konsultasjonsteam mot vald og seksuelle overgrep» v/ Kurt Helge Dahl, fagansvarleg, vald og seksuelle overgrep, Barnevernet Kvinnherad

15.15 – 15.30     Pause

15.30 – 15.45     Avslutning og loddtrekning

Kontakt

Scroll to Top