Tid for handling

Arbeidsutvalget i faglig samarbeidsutvalg (FSU) Helseberedskap oppfordrer de som ikke fikk med seg frokostseminaret i regi av Kommunenes sentralforbund og Spekter til å ta seg tid til å lytte eller se opptaket her: Tid for handling! – Spekter

Her får en høre viktige innspill fra Helsepersonellkommisjonen sin rapport og partnerne sine refleksjoner omkring utfordringene, både på nasjonalt og lokalt nivå.

-Dette er viktige momenter å ta seg med seg for det videre arbeidet i Helsefellesskapet sier, arbeidsutvalget for FSU Helseberedskap.

Et viktig område FSU Helseberedskap har valgt å prioritere, er å bistå underutvalgene i de ulike geografiske områdene for å sikre god flyt i samarbeid i beredskapsoppgavene, kommunikasjonslinjer og samøvelser mellom helse- og nødetater som politi og brann.

Arbeidsutvalget for faglig samarbeidsutvalg Helseberedskap
Arbeidsutvalget for faglig samarbeidsutvalg Helseberedskap: Fv: Sigrid Bøthun - kontaktperson FOUSAM, Mona Y. Espeland - daglig leder Sunnhordaland interkommunale legevakt, Janett Svendsen - helserådgiver/enhetsleder Fitjar kommune, Reidun R. Mjør - samhandlingssjef Helse Fonna og Svein Oddvar Moen - avdelingsleder ambulanseavdeling 3, AMK og Pasientreiser
Scroll to Top