«Treff meg»-kurset traff deltagerne

«Kurset gav meg mye inspirasjon og verktøy i møte med ungdommer»
«Veldig konkret informasjon som jeg kan bruke i arbeidet mitt»

11. juni 2019 var 47 deltagere samla til kurs om hvordan møte ungdom på en god måte. Kurset er en del av FOUSAM sin helsepedagogiske satsing.   

Arrangør av dagen var FOUSAM ved Fagnettverk barn og unge.

Vi startet dagen med en bordvis presentasjonsrunde, før vi brukte FOUSAM sine samhandlingskort for å få frem forventinger til dagen. Ulike faggrupper var representert fra både kommuner og foretak, som sykepleiere, leger og helsesykepleiere. Alle var tydelig på behovet for inspirasjon, konkrete verktøy og mer kunnskap i møte med ungdom.

Ungdomsrådet i Helse Fonna, gav oss et inspirerende innblikk i sitt arbeid og utfordret deltagerne til å ta ungdom og deres behov på alvor. Det nettbaserte kompetansetilbudet «Treff meg», om hvordan skape gode opplæringstilbud til både ungdom og foreldre, ble presentert av Sølvi Heimestøl, rådgiver i FOUSAM.  Diabetessykepleier Margareth Worre Bårdsen fra Barneavdelingen i Helse Fonna, gav oss et godt eksempel på systematisk opplæring i grupper for både barn, ungdom og foreldre.

Sissel Øritsland, barnepsykiater ved BUP i Helse Fonna, tok oss gjennom hjernen, og hvordan den fungerer i ungdomsåra, med forelesningen «Stengt på grunn av ombygging». Hun har mange års erfaring i behandling av ungdom og brukte både humor og gode pedagogiske verktøy som film, historier og refleksjon, til å gi oss forklaringer som gav mening.

Linda R. Kvalvik, spesialkonsulent ved  Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordførebygging, hadde tida etter lunsj. Ho delte sine erfaringer og kunnskap fra sitt mangeårige arbeid med ungdom. Vi fikk nyttige verktøy, tips og råd for «det gode møtet med ungdom» og avslutta økta med praksisoppgaver i grupper.

Kursdeltagerne var aktive gjennom hele dagen og tok utfordringen med trangt kurslokale på strak arm! Kurset ble godt evaluert der alle som svarte på evalueringen (76%)  opplevde kurset som nyttig eller svært nyttig for egen arbeidshverdag, og var fornøyd til godt fornøyd med gjennomføringen avdagen.

Scroll to Top