Velkommen til fagdag for kommunale ØH-døgntilbud i Helse Fonna-regionen 25.mai 2023

Akuttmottak med pasient
 

NÅR

Torsdag 25.mai kl. 09.00 – 13.30 med oppkopling fra kl 08.45

Fagdagen blir gjennomført på Teams.
Best utbytte av dagen får en om ansatte fra samme arbeidssted er samlet i en gruppe, da kan en
drøfte lokalt rundt hvert tema.

Utstyr som kreves: PC med mikrofon og kamera.
Det blir sending fra studio i Haugesund.

MÅLGRUPPE

Fagdagen er rettet mot ansatte i kommunale ØH-avdelinger med spesielt fokus på nyansatte,
men også ansatte ved andre enheter i kommunen som hjemmesykepleie og sykehjem kan
delta. Fagdagen blir gjennomført årlig med samme innhold og kan for eksempel inngå i
opplæringsprogrammet for nyansatte i avdelingene.

PROGRAM

09.00 Velkommen og presentasjon

Sett fra et brukerperspektiv

  • KOLS behandling og oppfølging i kommunalt ØH døgntilbud, ved lungespesialist fra Helse Fonna og
    kolssykepleier i Tysvær kommune
  • DIABETES behandling og oppfølging i kommunalt ØH døgntilbod, ved diabetessykepleier fra Helse Fonna

11.30 Lunsj

  • Hjertesjukdom behandling og oppfølging i kommunalt ØH døgntilbod, ved hjertesjukepleier fra Helse Fonna
  • Infeksjon hos eldre: behandling og oppfølging i kommunalt ØH
    døgntilbod, ved lege fra kommunalt ØH døgntilbud

13.30 Takk for i dag

Det blir lagt inn pauser og rom for lokale summegrupper underveis i programmet.

PÅMELDING

Leder for hvert ØH-tilbud melder inn hvor mange som deltar til:
Sølvi Heimestøl, e-post: solvi.heimestol@helse–fonna.no.

Link til kurset blir sendt etter påmelding.

Påmeldingsfrist: 15. april
Fagdagen er GRATIS

ARRANGØR

Fagdagen er planlagt og blir gjennomført av arbeidsutvalget for Fagnettverk kommunale ØH
døgntilbud, i samarbeid med FOUSAM.
Ressursgruppa: Mette Austrheim (leder), Reidun Mjør, Aud Edvinson og Sølvi Heimestøl

Les mer om fagnettverket på fousam.no

Scroll to Top