Velkommen til fagdag om rus og psykisk helse

Denne fagdagen vil ha spesiell oppmerksomhet rundt
samtidig rus- og psykiske lidelser (ROP).

NÅR

Torsdag 25. august kl. 09.00 – 15.00

Sted: Høgskulen Vestland – avd. Haugesund – Auditoriet

MÅLGRUPPE

Politikere, ledere, brukerrepresentanter, brukerråd og fagpersoner i kommuner og helseforetak/institusjoner, brukerorganisasjoner, pårørende organisasjoner, studenter
og alle som er opptatt av tjenestetilbudet til mennesker med rus- og psykiske lidelser.

PÅMELDING

Frist for påmelding er 15. august. Fagdagen er gratis.

KONTAKTPERSON

Bernt Netland, e-post: Bernt.Netland@helse-fonna.no

Scroll to Top