Ung gutt med en fotball og en ungdom jente som hører på musikk
Samhandlingsdag 10.april: Tema barn og unge!
Fagdag 24.april: Hvordan kan vi handle og samhandle i møte med barn som pårørende?
Kurs 28 og 29.mai (29.mai fullt kurs, ledig 28.mai): Hvordan skape gode og effektive møter?
Kvinne holder presentasjon
Kurs 18. og 20.juni: Hører de hva du sier? 2-dagers kurs i formidling
Illustrasjon av fire personer som samarbeider om et puzzlespill. Det skal illustrere FOUSAM

FOUSAM sin rolle er å fasilitere og legge til rette for godt samarbeid på tvers av sykehus og kommuner der vi utvikler felles kultur, språk og verdigrunnlag. Teamet har lang og bred erfaring og kompetanse på veiledning, pedagogikk, practice development (PD) og ledelse og prosesstyring. Vi skal legge til rette for samskaping og kunnskapsbasert praksis i utvikling av helse- og omsorgstilbud.

Scroll to Top