Ivrige kursdeltakere
Kurs 12. sept: Hvordan skape gode gruppetilbud for pasienter og pårørende?
Fullt! Kurs 28 og 29.mai: Hvordan skape gode og effektive møter?
Kvinne holder presentasjon
Få plasser igjen! Kurs 18. og 20.juni: Hører de hva du sier? 2-dagers kurs i formidling
Illustrasjon av fire personer som samarbeider om et puzzlespill. Det skal illustrere FOUSAM

FOUSAM sin rolle er å fasilitere og legge til rette for godt samarbeid på tvers av sykehus og kommuner der vi utvikler felles kultur, språk og verdigrunnlag. Teamet har lang og bred erfaring og kompetanse på veiledning, pedagogikk, practice development (PD) og ledelse og prosesstyring. Vi skal legge til rette for samskaping og kunnskapsbasert praksis i utvikling av helse- og omsorgstilbud.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top