10-års jubileum for Bedre tverrfaglig innsats (BTI) i Helse Fonna-regionen

Det er stas å feire jubileum!  Rundt 140 deltagere var samlet i Haugesund for å feire det en har fått til, men like mye for å se framover på hvordan samarbeidet rundt barn, unge og deres foreldre kan bli enda bedre.

Ungdomsrådet i Helse Fonna hadde en tydelig stemme som ble lagt merke til på konferansen.  «Vi trenger å bli sett, få hjelp til rett tid OG vi er avhengige av at de rundt oss samarbeider».

Vi trenger å bli sett, få hjelp til rett tid OG vi er avhengige av at de rundt oss samarbeider».

Helsedirektoratet gav oss et innblikk i hvordan BTI har utviklet seg nasjonalt. Bedre tverrfaglig innsats og  samarbeid er nå en anbefalt  måte å jobbe på  og fremheves i nye veiledere for oppfølging av barn og unge. Vår region fikk ros for at BTI er blitt en del av helsefellesskapet via et godt nettverkssamarbeid, og for hvordan vi ser BTI arbeidet i sammenheng med satsingen på Barn og unges helsetjeneste.

Haugesund, Stord og Tysvær kommune gav oss et godt innblikk  i opp- og nedturer gjennom disse 10 årene. De var tydelige på at BTI som verktøy og modell har vært nyttig, nettverket har hatt stor betydning  og at det gjelder å «holde ut» i implementeringsarbeidet når mange skal med.

Kompetansesentre som KORUS og RKBU var også sammen med KS og Statsforvalter med på jubileumsfeiringen. «Open space»- metodikk la grunnlaget for gode drøftinger og deling av erfaringer. Samlingen opplevdes som et løft for BTI/ BTS-samarbeidet, og engasjerte deltagere reiste hjem med ny innputt og fornya energi.

Scroll to Top