Forfatternavn:admin

Fagdag i ernæring

Fagdagen er utsatt grunnet korona-situasjonen. Vi håper å kunne invitere dere på senhøsten 2020. Følg med for mer informasjon her og på facebook. Velkommen til fagdag i ernæring. Årets fagdag i ernæring har tema overvekt og fedme blant personer med psykisk utviklingshemming.  Denne dagen vil du få høre om erfaringer med livsstilsendring fra bruker og …

Fagdag i ernæring Les mer »

Stor interesse for Recovery i Helse Fonna-regionen

9. desember 2019 gjennomførte prosjektet Recovery ressursbase erfaringssamling på Stemnestaden i Tysvær. Dette var ei oppfølging av Læringsnettverket psykisk helse og rus, med fokus på recoveryorientert praksis, 2016-2017. Det var 140 deltakarar frå kommunar, helseforetak og brukarorganisasjonar. Fokus på dagen var «Å bygge liv i eit samfunnsperspektiv». Les Verdigrunnlaget og programmet Alle presentasjonane frå Recoveryfagdag …

Stor interesse for Recovery i Helse Fonna-regionen Les mer »

Saman med tre forskarar har erfaringskonsulent Connie Straume skrive ein vitskapleg artikkel

Artikkelen Erfaringsmedarbeidere som aktører i utdanning av psykisk helsearbeidere presenterer funn frå eit pedagogisk aksjonsforskingsprosjekt der erfaringsmedarbeidarar har vore deltakarar i refleksjonsgrupper med studentar på tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid. -Hensikta med artikkelen var å utforska på kva måte erfaringsmedarbeidarane bidrog til studentane si læring knytta til brukarkunnskap, samt kva utbytte erfaringsmedarbeidarane hadde av å delta …

Saman med tre forskarar har erfaringskonsulent Connie Straume skrive ein vitskapleg artikkel Les mer »

Rusta seg for framtida i Læring og meistring-nettverket

På fellesmøte i nettverket for læring og mestring 5.12 blei det jobba med organisering og oppgåver i nettverket. -Ettersom kart og terreng har endra seg sidan oppstart i 2013, er det naudsynt å sjå på dette. Spesielt er dette aktuelt når Hardangerområdet blir ein kommune frå 1. januar 2020. Ullensvang inkluderer då også Odda og …

Rusta seg for framtida i Læring og meistring-nettverket Les mer »

Brukarorientert nysatsing

FOUSAM fekk gode innspel frå erfaringskonsulentar og fagpersonar til korleis utvikla nye tilbod for og i samskaping med personar med rus og psykiske vanskar i Helse Fonna-området på workshop 28. oktober. Etablerer ressursbase for Recovery College Målet er å utvikla ein ressursbase for å utvikla recoverybaserte tenester for personar med rus og psykiske vanskar i …

Brukarorientert nysatsing Les mer »

Scroll to Top