Forfatternavn:Kai Andre Hegland

Vellykket fagdag med mange påmeldte

Skrevet av Siv Emberland, nestleder i Ungdomsrådet i Helse Fonna  «Fra forskning til praksis – hva virker i møte med barn og unge?», var tittelen på årets fellessamling for barneansvarlige og kontaktpersoner i Helse Fonna. Det var en vellykket dag med bra oppmøte fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.Fagdagen ble startet med innlegg av PhD stipendiat …

Vellykket fagdag med mange påmeldte Les mer »

Fra forskning til praksis – hva virker i møte med Barn som pårørende?

Sammen med Barns Beste og forsker Trine Brun Kittelsen, inviterer vi dere barneansvarlige/kontaktpersoner i kommuner og helseforetak til felles fagdag. Hva er siste nytt i forskning? Hvordan kan vi bidra til mestring hos Barn som pårørende? Hvilke tilbud har vi i sykehus og kommuner? Vi ønsker å dele informasjon, erfaring og kunnskap på tvers i …

Fra forskning til praksis – hva virker i møte med Barn som pårørende? Les mer »

Scroll to Top