Vellykket fagdag med mange påmeldte

Skrevet av Siv Emberland, nestleder i Ungdomsrådet i Helse Fonna  «Fra forskning til praksis – hva virker i møte med barn og unge?», var tittelen på årets fellessamling for barneansvarlige og kontaktpersoner i Helse Fonna. Det var en vellykket dag med bra oppmøte fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.Fagdagen ble startet med innlegg av PhD stipendiat …

Vellykket fagdag med mange påmeldte Les mer »