Barn som pårørende – Treningssamling med faglig påfyll 19. april 2023

Hvordan snakke med og om barn som pårørende?

Illustrasjon - Barn som pårørende

NÅR

19.april 2023 fra kl. 09.00 – 15.00

Sted: Stemnestaden, Grindevegen 87, 5570 Aksdal

MÅLGRUPPE

For ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten, oppvekstsektoren og andre som møter barn som pårørende og deres foreldre. Deltakerne blir tryggere på å ha samtaler med foreldre og barn om det å være barn som pårørende.

PROGRAM

09.00: Velkommen ved Arbeidsutvalg for Nettverk Barn som pårørende

    • Lovverk og føringer
    • Brukerinnlegg fra Ungdomsrådet

09.45: Pause

10.00: Mette Ekenes Garmannslund i RVTS:

    • «Den viktige samtalen» – Hvorfor involvere barn som pårørende, og hvordan samarbeide med omsorgspersoner?

11.30: LUNSJ

12.30: Mette Ekenes Garmannslund i RVTS:

    • Hvordan legge til rette for gode barnesamtaler og familiesamtaler ved

14.15: Pause

14.30: Nyttige verktøy og tips 

14.40: Evaluering

PRESENTASJONER

 

                  Helse Fonna logo

Scroll to Top