Kategori: Aktuelt

Fagdag: Hvordan kan vi handle og samhandle i møte med barn som pårørende?

Hvordan kan vi handle og samhandle i møte med barn som pårørende? Vi inviterer til årlig felles fagdag om barn som pårørende. Denne gangen kommer KORUS (Kompetansesenter for rusfeltet), Kreftomsorg Rogaland, FOUSAM og representanter fra kommunehelsetjenesten. Fokus for årets fagdag er samhandling i møte med barn som pårørende. Hvordan snakke med og om barn som pårørende? Hvilke …

Fagdag: Hvordan kan vi handle og samhandle i møte med barn som pårørende? Les mer »

Vellykket fagdag med mange påmeldte

Skrevet av Siv Emberland, nestleder i Ungdomsrådet i Helse Fonna  «Fra forskning til praksis – hva virker i møte med barn og unge?», var tittelen på årets fellessamling for barneansvarlige og kontaktpersoner i Helse Fonna. Det var en vellykket dag med bra oppmøte fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.Fagdagen ble startet med innlegg av PhD stipendiat …

Vellykket fagdag med mange påmeldte Les mer »

Jesper Saltvik Pedersen holder foredrag

Mestring og muligheter i hele pasientforløpet

Dette var overskriften da rundt 50 fagpersoner og brukerrepresentanter møttes til felles fagdag på UNI-K tidligere denne uken. Det ble en spennende fagdag med variert program som ga både påfyll og inspirasjon.  Her var fokus på beslutningsstøtte til personer med utviklingshemming ved Sølvi Linde, musikk som helseressurs ved Olaug Sandve, seksuell helse ved Inger Lise …

Mestring og muligheter i hele pasientforløpet Les mer »

Kenneth Eikeset holder presentasjon

«Samhandling og dialog må til rundt personer som trenger tjenester fra flere instanser»

Det sier 100 deltakere fra kommuner og foretak som sammen med representanter fra pasienter, pårørende og politi deltok på fagdag i Haugesund denne uka. Målsettingen var å bli mer kjent med hverandre sine rammer og forventninger når en snakker om personer  med psykisk sykdom og risiko for vold.  Her er det en utfordring at kommuner …

«Samhandling og dialog må til rundt personer som trenger tjenester fra flere instanser» Les mer »

Scroll to Top