Kategori: Nye publikasjoner

Hvordan skape gode gruppetilbud for pasienter og pårørende?

Velkommen til kurs i helsepedagogikk Opplæring av pasienter og pårørende er en viktig og lovpålagt oppgave for helsepersonell. Forskning viser at opplæring i grupper oppleves som nyttig for deltagerne og har betydning for hvordan de mestrer hverdagen med helseutfordringer. Hensikten med dette kurset er at du blir tryggere i rollen som kursvert eller gruppeleder, og …

Hvordan skape gode gruppetilbud for pasienter og pårørende? Les mer »

Jesper Saltvik Pedersen holder foredrag

Mestring og muligheter i hele pasientforløpet

Dette var overskriften da rundt 50 fagpersoner og brukerrepresentanter møttes til felles fagdag på UNI-K tidligere denne uken. Det ble en spennende fagdag med variert program som ga både påfyll og inspirasjon.  Her var fokus på beslutningsstøtte til personer med utviklingshemming ved Sølvi Linde, musikk som helseressurs ved Olaug Sandve, seksuell helse ved Inger Lise …

Mestring og muligheter i hele pasientforløpet Les mer »

Rossabø FUS Barnehage

Saman om dei viktige små

Sped- og småbarnsdagane i Helse Fonna er ein tverrfagleg møteplass for erfaring- og kunnskapsdeling. 2023 konferansen vart arrangert 8-9 februar. Av Elisabeth Økland, Helse Fonna -Konferansen dette året er heilt midt i blinken! Etter nokre års «pause» under corona pandemien kan vi treffast og knyte band på tvers av fagfelta og bli betre kjend med …

Saman om dei viktige små Les mer »

Arbeidsutvalget for faglig samarbeidsutvalg Helseberedskap

Tid for handling

Arbeidsutvalget i Faglig samarbeidsutvalg (FSU) oppfordrer de som ikke fikk med seg frokostseminaret i regi av Kommunenes sentralforbund og Spekter tar seg tid til å lytte her: Tid for handling! – Spekter Her får en høre viktige innspill fra Helsepersonellkommisjonen sin rapport og partnerne sine refleksjoner omkring utfordringene, både på nasjonalt og lokalt nivå. -Dette …

Tid for handling Les mer »

Vellykket fagdag for barneansvarlige i kommuner og helseforetak i Helse Fonna-området

Av Anne Birgitte Bødtker Ruus, sjukehusprest Helse-Fonna Onsdag arrangerte ressursgruppa for Barn som pårørende (BSP)-arbeidet i Helse-Fonna området fagdag for barneansvarlige i spesialist – og kommunehelsetjenesten. I underkant av 70 personer deltok på fagdagen, som ble holdt i auditoriet på Haugesund sjukehus. Samhandlingssjef Reidun Mjør innledet fagdagen ved å sette søkelyset på hvor viktig samhandling er …

Vellykket fagdag for barneansvarlige i kommuner og helseforetak i Helse Fonna-området Les mer »

10-års jubileum for Bedre tverrfaglig innsats (BTI) i Helse Fonna-regionen

Det er stas å feire jubileum!  Rundt 140 deltagere var samlet i Haugesund for å feire det en har fått til, men like mye for å se framover på hvordan samarbeidet rundt barn, unge og deres foreldre kan bli enda bedre. Ungdomsrådet i Helse Fonna hadde en tydelig stemme som ble lagt merke til på konferansen.  «Vi trenger å …

10-års jubileum for Bedre tverrfaglig innsats (BTI) i Helse Fonna-regionen Les mer »

Nå er alle de faglige samarbeidsutvalgene i gang

Torsdag 27.oktober var alle de faglige samarbeidsutvalgene offisielt i gang, og sist ut var FSU Skrøpelige eldre. Representanter fra kommuner, helseforetak og brukerutvalg, samt  samhandlingssjef Reidun Mjør, etatsleder Helse og omsorg, Sveio kommune Ingunn Toft og leder for FOUSAM Marianne H. Wennersberg var tilstede når gruppen møttes for første gang på Uni-K på Kvala. Det …

Nå er alle de faglige samarbeidsutvalgene i gang Les mer »

Barn som sitter på rekke og holder rundt hverandre

Fagdag: For barneansvarlige og kontaktpersoner for Barn som pårørende (23.11.2022)

Din jobb er viktig, da du skal være med på å fremme barns interesser, holde helsepersonell/kollegaer oppdatert, samt bidra i familiesamtaler. Vi ønsker alle barneansvarlige i Helse Fonna og kontaktpersoner for Barn som pårørende i kommunene i regionen, velkommen til felles fagdag! Her ønsker vi å dele informasjon, erfaring og kunnskap på tvers i feltet. …

Fagdag: For barneansvarlige og kontaktpersoner for Barn som pårørende (23.11.2022) Les mer »

Bilde av et spedbarn sin hånd som holder en voksen sin finger

Sped- og småbarnskonferansen i Helse Fonna-regionen 2023 (08.02-09.02.2023)

– Sammen om de viktige små TidOnsdag og torsdag 8. og 9. februar 2023, klokken 08:30-15:30 StedQuality Hotel Maritim, Haugesund Overnatting bestiller du selv. Konferansehotellet tilbyr rabatt for deg som deltar på Sped- og småbarnsdagene. NB! Vær ute i god tid da det er begrenset tilgang på rom. Pris og påmeldingPris: kr. 1800,- for begge …

Sped- og småbarnskonferansen i Helse Fonna-regionen 2023 (08.02-09.02.2023) Les mer »

Scroll to Top