Nå er faglig samarbeidsutvalg (FSU) for helseberedskap også i gang

Mandag 26.september gikk startskuddet for nok et faglig samarbeidsutvalg. Denne gangen var det FSU Helseberedskap som skulle i ilden. Representanter fra kommuner, helseforetak og brukerutvalg samt  kst. samhandlingssjef Sølvi Heimestøl, etatsleder Helse og omsorg, Karmøy kommune Nora Olsen-Sund og leder for FOUSAM Marianne H. Wennersberg var tilstede når gruppen møttes for første gang på Bjørgene. […]

Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for psykisk helse og rus er i gang

Tirsdag den 13.september så nok et faglig samarbeidsutvalg dagens lys. FSU psykisk helse og rus skal jobbe for bedre pasientforløp på tvers av helseforetak og kommune. Representanter fra kommuner, helseforetak og brukerutvalg, etatsleder Helse og omsorg, Karmøy kommune Nora Olsen-Sund og leder for FOUSAM Marianne H. Wennersberg var tilstede når gruppen hadde sitt aller første […]

Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for pasienter med flere kroniske lidelser er i gang

Mandag 12.september gikk startskuddet for det faglige samarbeidsutvalget som skal jobbe for bedre pasientforløp på tvers av helseforetak og kommune for pasientgruppen personer med flere kroniske lidelser.  Representanter fra kommuner, helseforetak og brukerutvalg samt  kst. samhandlingssjef Sølvi Heimestøl, etatsleder Helse og omsorg, Karmøy kommune Nora Olsen-Sund og leder for FOUSAM Marianne H. Wennersberg var tilstede […]

Barn og unge først ut! Helsefelleskapet har etablert sitt første Faglege samarbeidsutval (FSU)

13 januar 2022 var ein merkedag for helsefelleskapet i vår region! Det første av 5 faglege samarbeidsutval starta opp og barn og unge var først ut! 22 spente representantar deltok på Teams. Linda Hellen, med mange års erfaring som leiar i Fagnettverk barn og unge, går inn som leiar og  bidrar til å sikra kontinuitet […]

Treff meg!

Kurs i helsepedagogikk med fokus på ungdom Hvordan skape det gode møte med ungdom, både med den enkelte og i grupper? Dette var tema da FOUSAM arrangerte kurs i helsepedagogikk med fokus på ungdom, 9. desember Vi hadde sett fram til å arrangere fysisk kurs igjen, men Teams ble løsningen da nye restriksjoner ble innført. […]

Bli kjent med det interkommunale ØH-døgntilbodet i Sunnhordland!

Alle kommunane i Helse Fonna-regionen har tilbod om ØH-døgnplassar, anten i eigen kommune eller gjennom eit interkommunalt samarbeid. Sunnhordland interkommunale legevakt si døgnavdeling, IDA, har tilbod til innbyggjarane i Bømlo, Fitjar og Stord. Vi har tatt ein prat med avdelingsjukepleiar Kimberlee Stenberg McMillan og dagleg leiar Mona Lothe, for å bli meir kjent med deira […]

Digitale møteplassar for ØH døgntilbod!

Gjennom pandemien har vi lært at digitale møte er heilt nødvendige om vi skal halde kontakten med kvarandre på tvers av avdelingar og kommunar. Vi har lært å sjå moglegheiter i den digitale verda! Ikkje minst handlar det om at når vi møtest digitalt kan mange spare reiseveg og fleire kan delta.  Nettverket for kommunale ØH døgntilbod bestemte difor […]

Velkommen til kurs i helsepedagogikk med fokus på ungdom!

Tema Hvordan skape det gode møte med ungdom, både med den enkelte og i grupper? Hensikt Vi ønsker å: gi deg  kunnskapsbaserte råd og verktøy for den gode samtalen med unge bidra til større forståelse, inspirasjon og motivasjon i din arbeidshverdag Tid og sted Torsdag 9. Des. kl 09:00 – 15:00Bjørgene omsorgssenter, Dikterveien 29, Haugesund […]

Kurs i digital formidling er fortsatt aktuelt

Vi har opplæring og kurs som aldri før via digitale plattformer som Teams, Zoom eller Join! Digitale møteplasser kan redusere både reisevirksomhet og gjøre at flere kan delta. Mange som arrangerer digitale kurs og møter opplever at læringskurven har vært bratt, kanskje for bratt, og kjenner behov for å lære mer om både formidling via skjerm og den  […]