Midler til nytt samhandlingsprosjekt

Helsedirektoratet lyste i november ut tilskuddsordningen Hospitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Karmøy kommune tok initiativ til å søke og Interkommunal Samhandlingskoordinator fikk har hatt ansvaret for å utforme søknaden som et samarbeid mellom Karmøy og Haugesund kommune og Helse Fonna foretak. Prosjektet er planlagt som en pilot i 2021 for å utvikle […]

Faglege nettverk, ein viktig del av samhandlings-strukturen vår

 «Sjølv om vi er små kvar for oss, så ser vi at vi er ein del av eit større system og utgjer ein forskjell for pasienten.»   Kommunal representant i fagnettverksmøte hausten 2020 Når representantar for brukarane og fagpersonar  frå kommunar og føretak møtes, er fokuset å finne gode løysingar for pasientar og pårørande.  Fagpersonane […]

«Står det at man skal ivareta barn som pårørende, så skal man det – uansett om man synes samtalen er vanskelig»

Utspillet kommer fra en av representantene i Helse Fonna sitt ungdomsråd. Som en del av fagnettverket Barn og unge, opprettet FOUSAM tidligere i år en egen ressursgruppe for å samhandle bedre om å ivareta barn og søsken som er pårørende. Hensikten med ressursgruppa er å øke kunnskap, kompetanse og samhandling. Ressursgruppa består av representanter fra […]

Digital læring og mestring på agendaen

I desember hadde læring- og mestrings-nettverket sin årlige fellesdag hvor deltagere fra alle deler av regionen var samlet. Både brukere, kommuner og alle sykehusene i foretaket var til stede via Teams. Det er ingen hemmelighet at den digitale hverdagen har vært et fokus i læring- og mestringsnettverket dette året. Hvordan kan vi samhandle for å […]

Nytilsette i Recovery Ressursbase

Aktiviteten ved ressursbasen trappes opp ved at basis-teamet i Recovery Ressursbase blir styrket. Velkommen til Connie Straume og Gro Carlsen. Vi har gledet oss! «Det er godt å få både erfarings- og fagkompetansen på plass i utviklingsarbeidet ressursbasen bidrar med inn mot kommuner og foretak», sier Veronica Lopez. Det har uansett vært en aktiv høst […]

Ny lærebok – «Helsepedagogiske metoder»

med kapittelbidrag fra rådgiver i FOUSAM, Sølvi Heimestøl. Formålet med boka er gi deg, som er opptatt av økt helsekompetanse i befolkningen, noen verktøy med på veien. Boka har nettopp mottatt flott anmeldelse i Tidsskriftet, se her. Boken er praktisk rettet, men du finner også aktuell teori og forskning innen helsepedagogikk. Eksempler på tilnærminger og metoder […]

Recovery-workshop med flott gjeng!

Worshop med flott gjeng fra Jæren Recovery college og Bergen Recoveryskole Gjengen er godt i gang med samarbeid om kursledermodul for recoverykurs, sier Kari Nygård og Veronica Lopez som sammen med Sigrid Bøthun har representert Recovery ressursbase i dette arbeidet. «Givende og lærerikt å utveksle erfaringer på tvers av miljøene !» «Det er spennende å se at […]

Verktøykassen

Prosjektveienhttp://fousam.no/wp-content/uploads/2020/11/Prosjektveien-FOUSAM-2020.pptx Prosjektoversikthttp://fousam.no/wp-content/uploads/2020/11/Prosjektoversikt-FOUSAM2020.pptx Møteplanlegger http://fousam.no/wp-content/uploads/2020/11/FOUSAM_møteplanlegger-2020.docx