Fagdag: Hvordan kan vi handle og samhandle i møte med barn som pårørende?

Hvordan kan vi handle og samhandle i møte med barn som pårørende?

Vi inviterer til årlig felles fagdag om barn som pårørende. Denne gangen kommer KORUS (Kompetansesenter for rusfeltet), Kreftomsorg Rogaland, FOUSAM og representanter fra kommunehelsetjenesten. Fokus for årets fagdag er samhandling i møte med barn som pårørende. Hvordan snakke med og om barn som pårørende? Hvilke verktøy og rutiner kan være nyttig? Kan «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) -strukturen være til hjelp i samhandlingen? Det blir erfaringsdeling, kunnskapsdeling og praktiske øvelser og drøftinger underveis. 

Når: 24. april 2024 frå kl. 09.00 – 15.00

Sted: Stemnestaden, Grindevegen 87, 5570

Målgruppe: For ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten, oppvekstsektoren og andre som møter barn som pårørende.
Deltakerne får økt kunnskap og informasjon fra praksisfeltet, samt mulighet for å drøfte, reflektere og øve sammen med andre deltakere. 

Program:

09.00: Velkommen ved Nettverksgruppen Barn som pårørende  

09.15: Info om FOUSAM ved Sølvi Heimestøl  

09.30: Info om Barnekoordinator funksjon i Haugesund kommune ved Torill Hauge Totland 

09.45: Info om Søskengrupper i Bømlo Kommune ved Tina Olsen og Britt Mari Farestveit  

10.00: Pause  

10.15: Den viktige samtalen med barn og unge ved Torill Hauge Totland og Siv Emberland  

11.00: «Vi ser, vi pratar med, og vi handlar i lag». Barn som pårørande i BTI-perspektiv, ved KORUS, – del 1.  

12:00: LUNSJ 

12.45: «Vi ser, vi pratar med, og vi handlar ilag». Barn som pårørande i BTI-perspektiv, ved KORUS, – del 2.   

13.45: Presentasjon av Kreftomsorg Rogaland, og tema «den viktige samtalen» ved Målfrid Haraldseid Eide.  

14.30: Utfordringer og muligheter – Hva kan du gjøre i din rolle? Ved Anne Kjersti Larsen, Helse Fonna og Nettverksgruppen Barn som pårørende  

Med forbehold om endringer i programmet.

Pris: Gratis

Påmelding: FULLT

Kontaktinformasjon:
Linn Therese Olaussen
Leder av arbeidsgruppa Barn som pårørende
linn.therese.olaussen@bomlo.kommune.no. eller tlf: 48862577

eller

Anne Kjersti Larsen
Kontaktperson i FOUSAM
anne.kjersti.larsen@helse-fonna.no. eller tlf: 91881831

Scroll to Top