Fagdag i ernæring

Fagdagen er utsatt grunnet korona-situasjonen. Vi håper å kunne invitere dere på senhøsten 2020. Følg med for mer informasjon her og på facebook.

Velkommen til fagdag i ernæring. Årets fagdag i ernæring har tema overvekt og fedme blant personer med psykisk utviklingshemming. 

Denne dagen vil du få høre om erfaringer med livsstilsendring fra bruker og personal i en lokal kommune, og erfaringer med systematisk ernæringsarbeid i boliger i Oslo. 
Vi har tro på at denne dagen vil inspirere og gi deg praktiske tips til din egen arbeidshverdag. 

Fagdagen er et samarbeid mellom FOUSAM, kliniske ernæringsfysiologer og Habiliteringstjenesten i Helse Fonna HF og representant fra Fjellhaug Butiltak i Tysvær kommune. 

Målgruppe

Ledere og personal i bofellesskap, frisklivssentral, folkehelsekoordinatorer,
pårørende og brukerorganisasjoner.
Innhold i dagen

Program

  • Erfaringsinnlegg ved bruker og personal fra Granvegen
  • Hva vet vi om PUH og overvekt og fedme? Helsepsykologi, livsstilsendring.
  • Personal som ressurs, tvang og makt
  • Systematisk ernæringsarbeid: Hva er et sunt kosthold?
  • Erfaring med ernæringsarbeid i boliger i Sagene bydel, Oslo.
  • Paneldebatt

Påmelding

Meld deg på via deltaker.no. Pris 200 kroner inkludert lunsj.

Kontakt

Har du spørsmål til arrangementet, kontakt Marianne H. Wennersberg, på telefon: 48246811, eller epost: marianne.wennersberg@hvl.no.

Scroll to Top