Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for pasienter med flere kroniske lidelser er i gang

Mandag 12.september gikk startskuddet for det faglige samarbeidsutvalget som skal jobbe for bedre pasientforløp på tvers av helseforetak og kommune for pasientgruppen personer med flere kroniske lidelser. 

Representanter fra kommuner, helseforetak og brukerutvalg samt  kst. samhandlingssjef Sølvi Heimestøl, etatsleder Helse og omsorg, Karmøy kommune Nora Olsen-Sund og leder for FOUSAM Marianne H. Wennersberg var tilstede når gruppen hadde sitt aller første møte på Bjørgene. 

Det er en godt representert gruppe sammensatt av:

 • Brukerrepresentanter som ser utfordringene fra pasientens ståsted
 • Leder for sykehjem/hjemmetjenester
 • Leder for tjeneste-/ tildelings-/ bestillerkontor eller koordinerende enhet
 • Leder for fysio- og ergoterapitjeneste
 • Leder innen friskliv, læring og mestring
 • Fastlege
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)
 • Overlege Klinikk for medisin Haugesund og Odda
 • Avdelingsleder fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Funksjonsleder Habilitering for voksne (HAVO)
 • Avdelingsleder spesialiserte terapeuttjenester
 • Rådgiver samhandling/koordinerande eining

Målet for FSU er å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester. FSU skal arbeide helsefremmende ved å ivareta mennesket som helhet med fokus på ressursene til personen. 

Erfaringer viser at for å få dette til, må en møtes på tvers av tjenester, kommuner og sjukehus. Det må legges til rette for samhandling gjennom utviklingsarbeid, nettverk og felles kompetanseløft.

Kort oppsummert var det en engasjert gjeng som hadde mange tanker og gode innspill på hvordan de skal løse oppgaven de er satt til å gjøre.

Arbeidsutvalget for FSU personer med flere kroniske lidelser

 • Marianne Hollund Espeland, Avdelingsleder fysikalsk medisin og rehabilitering, Helse Fonna
 • Ida Elisabeth Gaard, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Haugesund kommune
 • Sigrid Bøthun, rådgiver FOUSAM
Arbeidsutvalget: Fv. Sigrid Bøthun, Marianne Hollund Espeland og Ida Elisabetg Gaard

Scroll to Top