Fagdag: For barneansvarlige og kontaktpersoner for Barn som pårørende (23.11.2022)

Din jobb er viktig, da du skal være med på å fremme barns interesser, holde helsepersonell/kollegaer oppdatert, samt bidra i familiesamtaler.

Vi ønsker alle barneansvarlige i Helse Fonna og kontaktpersoner for Barn som pårørende i kommunene i regionen, velkommen til felles fagdag! Her ønsker vi å dele informasjon, erfaring og kunnskap på tvers i feltet. Det blir gratis lunsj. 

Tid
Onsdag 23.november 2022, klokken 10.00 – 15.00

Sted
Auditoriet, Haugesund sjukehus

Målgruppe

  • Alle barneansvarlige i Helse Fonna 
  • Kontaktpersoner for Barn og pårørende i kommunene i regionen

Program
09.45: Kaffe og registrering
10.00: Velkommen ved Ressursgruppa
10.15: Samhandling Kommune og sjukehus ved Samhandlingssjef Reidun Mjør
10.30: Muligheter og utfordringer som barneansvarlig i kommunen
10.45: Muligheter og utfordringer som barneansvarlig i sykehus
11.00: Lunsj 45 minutter
11.45: Barn som pårørende – Temanummer i «Sykepleien», ved redaktør Anne Hafstad
12.45: Pause
13.00: Siste nytt i «Barns beste», ved Siri Gjesdal
13.30: Veiledningssenteret, informasjon ved Jannike Thorkelsen Østenstad
13.45: Nyttige verktøy og tips ved Ressursgruppa
14.00: Pause
14.15: Oppsummering og veien videre

Påmelding
Fagdagen er gratis. Frist for påmelding: 15.november 2022

Dersom du ikke kan møte, send en kollega. Vi ønsker bredt oppmøte!

Kontakt
Linn Therese Olaussen, Leder i Ressursgruppa Barn som pårørende i Helse-Fonna området, e-post: liol@fitjar.kommune.no

Scroll to Top