Sammen om barn og unge

Play Video about Linda Hellen, leder FSU Barn og unge

FSU barn og unge skal sikre helhetlige og sammenhengende tjenester i regionen. Dette skjer gjennom samarbeid om samhandlingsforløp, nettverksbygging, kompetansetilbud, utviklingsarbeid og informasjonsflyt på tvers.

En illustrasjon av en voksen som sitter i en stol med snakkeboble og notater. På gulver sitter det et barn med beina opptil kroppen sin, litt usikker og redd. Illustrasjonen skal illustrere FSU barn og unge
En illustrasjon av en liten jente med smerter i magen, hun kniper igjen øynene og holder seg til magen. Illustrasjonen skal illustrere FSU barn og unge
Ungsomsjente som hører på musikk og ungdomsgutt som sender papirfly. Vedsiden av står en liten jente og en liten gutt med en fotball og en bamse
FSU barn og unge skal: 
  • Utvikle, forvalte og videreutvikle samhandlingsforløp på tvers av kommuner og foretak. Alle helsetjenester til barn og unge samles under den felles paraplyen Barn og unges helsetjeneste. 
  • Etablere, organisere og følge opp nettverk innenfor satsingsområdene 
  • Arrangere og koordinere kompetanse og kurstilbud
  • Gi relevant informasjon til ansatte i tjenester for barn og unge om FSU sitt arbeid
  • Samarbeide og utveksle informasjon med andre relevante aktører, nettverk og kompetansesentre
  • Ta i bruk og videreutvikle teknologi og digitale plattformer for samhandling og kommunikasjon

FSU barn og unge består av representanter fra kommuner, sykehus, brukere og FOUSAM.

Klikk her for medlemmer og kontaktinformasjon.

Prosjekt:
Fact Ung

Andre relevante prosjekter i regionen: 

Trygge foreldre på Haugalandet er et samarbeid mellom Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sauda og Vindafjord.

Les mer.

Sped- og småbarnskonferansen i Helse Fonna-regionen 2023. Påmelding her.

Barn som pårørende – Treningssamling med faglig påfyll – arrangeres hver høst

Informasjon kommer 

Scroll to Top