Sammen om barn og unge

Play Video about Linda Hellen, leder FSU Barn og unge

Barn og unge er en av fem prioriterte grupper i helsefellesskapet. Faglig samarbeidsutvalg (FSU) barn og unge skal sikre helhetlige og sammenhengende tjenester i regionen. Dette får vi til gjennom:

  • Samarbeid om samhandlingsforløp
  • Nettverksbygging
  • Kompetanse
  • Utviklingsarbeid 
  • God informasjonsflyt på tvers

 

Sped- og småbarnskonferansen i Helse Fonna-regionen. Arrangeres hvert annet år.

Barn som pårørende – Treningssamling med faglig påfyll – arrangeres hver høst

FSU barn og unge består av representanter fra kommuner, sykehus, brukere og FOUSAM.

Klikk her for medlemmer og kontaktinformasjon.

 

Prosjekt:
Fact Ung

Andre relevante prosjekter i regionen: 

Trygge foreldre på Haugalandet er et samarbeid mellom Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sauda og Vindafjord.

Les mer.

Scroll to Top