FSU Helseberedskap

Denne siden er under arbeid

Faglig samarbeidsutvalg helseberedskap er et av fem faglige samarbeidsutvalg (FSU) i helsefellesskapet i Helse Fonna –regionen.

Mål for FSU Helseberedskap er å sikre helhetlige og sammenhengende helseberedskap i Helse Fonna regionen, gjennom samarbeid om samhandlingsforløp, nettverk, kompetansetilbud, utviklingsarbeid og informasjonsflyt.

For å nå dette målet har FSU Helseberedskap fokus på tjenesteavtale 4 – avtale om kommunane sitt øyeblikkelig hjelp døgntilbud og tjenesteavtale 11 – samhandling om akuttmedisinsk beredskap.