Medlemmer FSU personer med flere kroniske lidelser

Faglig samarbeidutvalg for personer med flere kroniske lidelser består av representanter fra kommuner, sykehus, brukere og FOUSAM.

Klikk i listen nedenfor for å finne medlemmenes kontaktinformasjon.  

Arbeidsutvalet (AU) består av tre representanter, en fra kommunene, en fra sjukehuset og kontaktperson fra FOSUAM. AU forbereder saker til møtene og følger opp i etterkant. De har ansvar for hovedkontakten med resten av helsefelleskapet og med samarbeidsparter som kompetansesentre, ressursentre, Statsforvalterene og Fylkeskommunene.

Marianne Hollund Espeland
Leder
marianne.hollund.espeland@helse-fonna.no

Ida Elisabeth Gaard
Nestleder
ida.elisabeth.gaard@haugesund.kommune.no

Sigrid Bøthun
Kontaktperson fra FOUSAM
sigrid.bothun@helse-fonna.no

Esther Aasen Bjelland
Tjenesteleder for sykehjem og hjemmetjenester, Stord kommune
esther.aasen.bjelland@stord.kommune.no

Marianne Bjelland
Virksomhetsleder/ fagansvarlig for tjeneste-/ bestillerkontor eller koordinerende enhet, Sveio kommune
marianne.sausjord.bjelland@sveio.kommune.no

Elise Hausken
Leder for fysio- og ergoterapitjeneste, Karmøy kommune
eha@karmoy.kommune.no

Helene Fjellheim Midthun
Leder innen friskliv, læring og mestring, Suldal kommune

Ida Elisabeth Gaard
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), Haugesund kommune ida.elisabeth.gaard@haugesund.kommune.no

Olga Birkeland
Overlege Klinikk for medisin Haugesund og Odda Helse Fonna
olga.birkeland@helse-fonna.no

Marianne Hollund Espeland
Avdelingsleder Fysikalsk medisin og rehabilitering, Helse Fonna
marianne.hollund.espeland@helse-fonna.no

Marian Yrke
Funksjonsleder Habilitering for voksne (HAVO) Helse Fonna
marian.yrke@helse-fonna.no

Agneta Eva Linnea Gard
Avdelingsleder spesialiserte terapeuttjenester Helse Fonna
agneta.eva.linnea.larsdotter.lundkvist.gard@helse-fonna.no

Kjersti Haugen
Rådgiver samhandling/koordinerende enhet Helse Fonna
kjersti.haugen@helse-fonna.no

Anne Karin Sørdal
Brukerutvalget i Helse Fonna, FFO Rogaland – Landsforeningen for fordøyelsessykdommer
anne.karin.sordal@lmfnorge.no

Laila Stensletten
Brukerrepresentant fra kommune, Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser
laila.stensletten@sklbb.no

Scroll to Top