Medlemmer FSU psykisk helse og rus

Faglig samarbeidsutvalg for psykisk helse og rus består av representanter fra kommuner, sjukehus, brukere og FOUSAM.

Klikk i listen nedenfor for å finne medlemmenes kontaktinformasjon. 

Arbeidsutvalet (AU) består av tre representanter, en fra kommunene, en fra sjukehuset og kontaktperson fra FOSUAM. AU forbereder saker til møtene og følger opp i etterkant. De har ansvar for hovedkontakten med resten av helsefelleskapet og med samarbeidsparter som kompetansesentre, ressursentre, Statsforvalterene og Fylkeskommunene.

Jon Gunnar Liknes
Leder Karmøy kommune
jgl@karmoy.kommune.no

Hege Røssland
Nestleder Helse Fonna
hege.legreid.rossland@helse-fonna.no

Sigrid Bøthun
Kontaktperson fra FOUSAM
sigrid.bothun@helse-fonna.no

Petra Turet Olsen
Lege Stord kommune
petra.turet.olsen@stord.kommune.no

Gunn Marit Lygre
Leder fra psykisk helse- og rustjeneste Tysvær kommune
gunn-marit.lygre@tysver.kommune

John Gunnar Liknes
Leder fra psykisk helse- og rustjeneste Karmøy kommune
jgl@karmoy.kommune.no

Diana H. Helland Bergeland
Leder fra psykisk helse- og rustjeneste Stord kommune
diana.marie.helland.bergeland@stord.kommune.no

Tina Kvaløy
Leder fra psykisk helse- og rustjeneste Vindafjord kommune
tina.kvaloy@vindafjord.kommune.no

Hege Røssland
Avdelingsleder DPS Helse Fonna
hege.legreid.rossland@helse-fonna.no

Håvard Breistein
Avdelingsleder klinikk for psykisk helsevern Helse Fonna
havard.wester.breistein@helse-fonna.no

Dag Sele
Overlege klinikk for psykisk helsevern Helse Fonna
dag.sele@helse-fonna.no

Kjersti Haugen
Rådgiver samhandling Helse Fonna
kjersti.haugen@helse-fonna.no

Camilla Heggland
Varamedlem
Avdelingsleder DPS Helse Fonna
ingrid.camilla.aasboe.heggland@helse-fonna.no

Erling Netland
Brukerutvalget Helse Fonna RIO Haugesund
erlingnetland1@live.no

Stein Magne Solvoll
Brukerrepresentant fra kommune, Mental Helse Stord og Fitjar
stein.solvoll@gmail.com

Scroll to Top