Faglig samarbeidsutvalg psykisk helse og rus

Play Video about John Gunnar Liknes, leder FSU Psykisk helse og rus

FSU psykisk helse og rus skal sikre pasienter et forløp av faglig forsvarlige, helhetlige og sammenhengende tjenester, i samarbeid med brukerne sine ønsker og behov.

Illustrasjon av en smilende og blid dame. Det vokser blomster ut fra hodet hennes, hun holder en vannkanne som hun peker mot sitt eget hodet. Hun skal illustrere viktigheten av å ta vare på sin egen psykisk helse. Denne illustrasjonen skal illustrere psykisk helse og rus.
En illustrasjon av en mann som sliter psykisk, det er illustrert en grå sky over hodet hans for å vise at han sliter. Denne illustrasjonen skal illustrere FSU psykisk helse og rus
En illustrasjon som skal illustrere FSU psykisk helse og rus. Illustrasjon av en flaske, inn i flasken er det plassert en dame som har mange ulike tanker, og tar seg selv til hodet. Hun ser oppgitt og fortvilt ut.

FSU psykisk helse og rus skal: 

  • Bidra til å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester og avklare forventninger gjennom samarbeid om samhandlingsløp, nettverk, kompetansetilbud, utviklingsarbeid og informasjonsflyt
  • Bygge kultur for samarbeid på tvers innen sykehusavdelinger/DPS, enheter i kommunene, og mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten 
  • Bidra til å forbedre rutiner rundt inntak, forbedre kvalitet på henvisninger fra kommunen og bidra til at avvisninger i spesialisthelsetjenesten skjer på rett grunnlag 
  • Bidra til arenafleksible tjenester, som definerer klart ansvar og oppgavedeling mellom aktørene internt i kommunen og spesialisthelsetjenesten
  • Bidra til at nye arbeidsformer og metoder blir innført i psykisk helsevern og rus, der dette er hensiktsmessig for den enkelte kommunen og avdeling i helseforetak
  • Bidra til at barn som er pårørende av personer med psykiske lidelser og rusutfordringer blir tatt i vare på i tråd med lovverket 
  • Bidra til at det blitt lagt til rette for samhandling om læring og mestringstjenester 

Informasjon kommer

FSU psykisk helse og rus består av representanter fra kommuner, sykehus, brukere og FOUSAM.

Klikk her for medlemmer og kontaktinformasjon. 

Informasjon kommer 

Scroll to Top