Medlemmer FSU skrøpelige eldre

Faglig samarbeidsutvalg for skrøpelige eldre består av representanter fra kommuner, sjukehus, brukere og FOUSAM.

Klikk i listen nedenfor for å finne medlemmenes kontaktinformasjon. 

Arbeidsutvalet (AU) består av tre representanter, en fra kommunene, en fra sjukehuset og kontaktperson fra FOSUAM. AU forbereder saker til møtene og følger opp i etterkant. De har ansvar for hovedkontakten med resten av helsefelleskapet og med samarbeidsparter som kompetansesentre, ressursentre, Statsforvalterene og Fylkeskommunene. 

Monica Smedsrud
monica.smedsrud@bomlo.kommune.no 

Marit Holsvik
marit.holsvik@kvinnherad.kommune.no 

Nina A Hauge
nina.anette.hauge@helse-fonna.no 

Sigrid Bøthun
sigrid.bothun@helse-fonna.no

Kjersti Follesø
Kommuneoverlege, Bømlo kommune
kjersti.helen.folleso@bomlo.kommune.no 

Marit Holsvik
Sykehjemslege, Kvinnherad kommune
marit.holsvik@kvinnherad.kommune.no 

Gina Kittilsen
Leder med ansvar for hjemmetjeneste, Stord kommune
gina.kittilsen@stord.kommune.no 

Monica Smedsrud
Leder for korttidsavdeling/institusjon, Bømlo kommune
monica.smedsrud@bomlo.kommune.no 

Hanne Grinna Austrheim
Fagperson fra fysio- ergoterapitjenesten, Haugesund kommune
hanne.austreim@haugesund.kommune.no 

Ole Christian Heimly
Fagperson fra fysio- ergoterapitjenesten, Stord kommune
ole.christian.heimly@stord.kommune.no 

Olaug K Hindal
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), Haugesund kommune
olaug.hindal@haugesund.kommune.no

Monica Velde
Leder tjenestekontor, Vindafjord kommune
monica.s.velde@vindafjord.kommune.no 

Doreen Halleland
Avdelingsleder eldremedisin, Helse Fonna
doreen.halleland@helse-fonna.no

Helga Karin Kvalevaag
Geriatrisk sykepleier, Helse Fonna
helga.karin.kvalevaag@helse-fonna.no

Hilde Bratland Hopsdal
Avdelingsleder Stord sjukehus, Helse Fonna
hilde.bratland.hopsdal@helse-fonna.no

Irinel Cesauanu
Overlege medisinsk klinikk Haugesund, Helse Fonna
atena.luciana.irinel.cesauanu@helse-fonna.no

Giedre Butkute
Overlege medisinsk klinikk Odda, Helse Fonna
gjedre.utkute@helse-fonna.no

Linda Marie Andersson
Rådgiver samhandling, Helse Fonna
linda.maria.andersson@helse-fonna.no

Britta Andersen
Spesialterapeut terapiavdeling, Helse Fonna
britta.andersen@helse-fonna.no

Nils Reiersen
Brukerutvalget i Helse Fonna, Pensjonistforbundet Rogaland
nils.reiersen@gmail.com

Sjur Tjelmeland
Brukerutvalg i kommune, Mental helse Vestland
sjur.tjelmeland@knett.no

Scroll to Top