Hører de hva du sier? – Velkommen til 2-dagers kurs i digital formidling

Foto: unsplash.com

Selv om vi nå kan møtes fysisk igjen etter pandemien, har vi lært noe om digital kurs og møter som vi tar med oss videre. Det kan spare både tid og ressurser og flere kan delta på kurs og møter,  MEN vi har også lært at både opplæring og trening trengs for å skape gode digitale møteplasser.

Målet med dette kurset er å gjøre DEG tryggere som formidler med særlig fokus på digitale kanaler, og øke formidlingsgleden din.

MÅLGRUPPE

Ansatte og brukerrepresentanter i spesialist- og kommunehelsetjenesten som ønsker å bli enda bedre formidlere.

TID OG STED
6. og 8. desember
Kl 09.00 – 15.30 første dag, og kl 09.00 – 15.00 andre dag

Kurset gjennomføres digitalt med Microsoft Teams

PÅMELDING OG KONTAKT
Påmelding til Solvi.heimestol@helse-fonna.no

PÅMELDINGSFRIST
25.november. Påmeldingen er bindende

PRIS
Gratis!
NB! Det vil bli avkrevd gebyr på kr. 250.- ved manglende oppmøte. Det er begrenset antall plasser på grunn av individuell veiledning og øving. 

KRAV TIL UTSTYR
For å delta på kurset må du ha PC/ Mac med kamera og høyttaler/ mikrofon.

OM KURSET
Kurset er praktisk rettet og med veiledning underveis. Du får arbeide med egen presentasjon og formidlingsevne i løpet av kurset. Du må beregne noe arbeid med presentasjonen din mellom kursdagene.

ARRANGØR
FOUSAM
FoU-enhet for samhandling
www.fousam.no

Kurset er en del av FOUSAM sitt kompetansetilbud innen helsepedagogikk /kommunikasjon. 
De andre kursene er: 

  • Grunnkurs helsepedagogikk
  • Treff meg! Helsepedagogikk for deg som jobbar med ungdom
  • Hvordan snakke om barnas situasjon når det er sykdom i nær familie?