Fra forskning til praksis – hva virker i møte med Barn som pårørende?

Sammen med Barns Beste og forsker Trine Brun Kittelsen, inviterer vi dere barneansvarlige/kontaktpersoner i kommuner og helseforetak til felles fagdag. Hva er siste nytt i forskning? Hvordan kan vi bidra til mestring hos Barn som pårørende? Hvilke tilbud har vi i sykehus og kommuner? Vi ønsker å dele informasjon, erfaring og kunnskap på tvers i feltet.

Når

18.oktober klokken 10.00 – 15.00

Sted

Auditoriet, Haugesund sjukehus

Målgruppe

  • Alle barneansvarlige i Helse Fonna
  • Kontaktpersoner for Barn og pårørende i kommunene i regionen

Program

09:30: Registrering og kaffe

10:00: Velkommen til fagdag ved Nettverksgruppen

10.15: Forskningsarbeid om Barn som pårørende ved forsker Trine Brun Kittelsen

11:00: Samhandling mellom kommune og helseforetak ved samhandlingssjef Reidun Mjør

11:20: Lunsj

11:50: Ungdomsrådet presenterer sitt arbeid og 11 beste tips

12:05: Barns Beste presenterer sitt arbeid og siste nytt. De vil også si noe om Barn av psykisk syke og Barn under radaren m.m.

13:45: Hvordan bidra til mestring? Panelsamtale og erfaringsdeling mellom Nettverksgruppen og deltakerne.

14:30: Avslutning og veien videre ved Nettverksgruppen

Påmelding

Frist for påmelding har gått ut og kurset er fullt. 

Kontakt

Linn Therese Olaussen, Leder i Ressursgruppa Barn som pårørende i Helse-Fonna området, e-post: linn.therese.olaussen@bomlo.kommune.no. 

Legg til din overskrift her

Fra forskning til praksis – hva virker i møte med Barn som pårørende?

Legg til din overskrift her

Scroll to Top