Hvem tar vare på meg?

En dag med fokus på barn – unge og livet

foto: @colourbox.com

Temadagen vil ha fokus på hvordan barn og unge opplever sin situasjon som pårørende til foreldre eller søsken med alvorlig somatisk eller psykisk sykdom. Trygge voksne kan gjøre en vesentlig forskjell i barn og unges liv, og styrke deres mestring og tilpassing.

Målgruppe for temadagen:
Ansatte i skole og barnehage, ansatte i barnevernet, helsepersonell, helsesøstre, studenter, frivillige og andre med interesse for barn og ungdom.

Hovedforedragsholder:
Heidi Wittrup Djup Psykologspesialist og daglig leder ved Klinikk for krisepsykiatri

Tid og sted:
Onsdag 23. september 2020, kl. 09:00–13.00, Arrangementet blir digitalt.
Vi ønsker at alle som skal delta melder seg på, dette kan gjøres frem til 22.september.
Påmelding skjer her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=J4QMWT2JLJ36
Når du har fullført påmeldingen trykker du avslutt, og vil bli tatt til en side for temadagen. Du er da påmeldt.
Dagen før konferansen vil du motta program med lenker til det digitale arrangementet.

Program for dagen
09:00 – 09:15
Kunstnerisk innslag og velkommen ved ordfører i Haugesund
09:15 – 09:45
Det å være barn / ungdom som pårørende, ved representanter fra Ungdomsrådet i Helse Fonna
09:45 – 10:05
Lovverk, rettigheter og plikter – barn som pårørende i helsevesenet, ved jurist hos Fylkesmannen i Rogaland, Anders Kvadsheim Mygland
10:05 – 10:20
Pause
10:20 – 12:20
Hva barn trenger, hva som er vanlige reaksjoner og behov, og hvordan man kan hjelpe gjennom familie, nettverksstøtte og samarbeid med barnehage og skole.
Heidi Wittrup Djup
Pauser avvikles der det passer i foredraget
12:20 – 12:30
Pause
12:30 – 12:45
Presentasjoner av ulike tiltak vedrørende Barn som pårørende i kommuner og helseforetak
– Presentasjon om nytt e-læringsprogram
– Stafettloggen
– Barneansvarlig for barn som pårørende i Helse Fonna klinikk for psykisk helsevern
12:45 – 13:00
Oppsummering ved Kreftforeningen
13:00 – 13:10
AvslutningProgrammet for dagen finnes også her: https://www.hvl.no/kalender/temadag-hvem-tar-varepa-meg/

Denne temadagen er et samarbeid mellom FOUSAM, Helse Fonna, Høgskulen på Vestlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), Haugesund kommune, Karmøy kommune og Kreftforeningen.

Scroll to Top