IKT-nettverk

IKT er eit område som stadig er i endring, og som har behov for eit kontinuerlig fokus. Skal ein få til samhandling som understøttar heilskaplege behandlings- og omsorgskjeder, er gode og funksjonelle IKT–løysingar ein føresetnad. Januar 2013 blei IKT-nettverket etablert for å sørgje for at dette fokuset blir ivaretatt.

Nettverket skal arbeide for enkel, sikker og rask tilgang til og overføring av påliteleg informasjon i samhandling mellom kommunane og føretaket.

Kontakt

Leiar: Paula A. Nordbø, Helse Fonna
Kontaktperson: Sølvi Torvestad