Erfaringskonferanser

Hensikten med erfaringskonferansene er i hovedsak å dele informasjon om pågående prosjekter og inspirere prosjektdeltakerne som er involvert. I tillegg skal erfaringskonferansene stimulere til nye prosjekter.
.


2011

Første erfaringskonferansen fant sted i Haugesund i 2011. Det var god oppslutning rundt konferansen og nærmere 200 påmeldte fra de tre partene fikk ta del i erfaringer fra de flere prosjekter i regi av Helsetorgmodellen.

erfaringskonferansen_2011   Erfaringskonferansen i 2011.
.


2012

Erfaringskonferansen 2012 ble holdt på Haugesund sjukehus. Målgruppa var denne gang utvidet til tilsatte i kommunene, helseforetaket og høgskolen, studenter, bruker- og pårørenderepresentanter, politikere og andre interesserte. Konferansen hadde fokus på formidling av resultater og erfaringer i de pågående delprosjektene i Helsetorgmodellen.

Programmet, bilder og presentasjonene fra dagen finner du her.

erfaringskonferanse_2012_plenum
Godt over 100 deltakere fikk presentert resultater og erfaringer fra pågående prosjekter.
.


2013

Den tredje erfaringskonferansen gikk av stabelen i april 2013, denne gang i bystyresalen i Haugesund rådhus. Tittelen på konferansen var «Samhandling – veien videre».

Se presentasjonene fra konferansen her.

erfaringskonferansen_2013
Den tredje erfaringskonferansen fant sted i den ærverdige bystyresalen på Haugesund rådhus.
.


2014

I april 2014 arrangerte FOUSAM erfaringskonferansen med tittelen «Samhandling gir gode pasientforløp». Tema var samhandling i prosjekt, nettverksarbeid, implementering av prosjekt og brukermedvirkning. Erfaringskonferansen markerte i tillegg FoU-enhetens overgang fra prosjekt til drift. Rundt 40 deltakere fikk mulighet til å bli bedre kjent med FOUSAM og hva enheten kan bidra med for alle tre parter; kommunene, helseforetaket og høgskolen.

erfaringskonferansen_2014
Erfaringskonferansen i 2014.
.


2015

Samhandling om pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp (ø.hj) var hovedtema for erfaringskonferansen som ble arrangert i mai 2015 på Høgskolen Stord/Haugesund i Haugesund. Rundt 60 deltakere fra både kommuner, helseforetak, Høgskolen samt brukerorganisasjoner fulgte konferansen og diskuterte utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom kommune og helseforetak.

Presentasjoner fra dagen og videoopptak av konferansen finner du her.

erfaringskonferansen_2015_10
Erfaringskonferansen i 2015.