Julehelsing frå leiar i Samhandlingsutvalet

Bilde: colourbox.com

Eit spesielt år er over, eit år med mange utfordringar som følgje av pandemisituasjonen.  Det har også vore eit år der kontakten mellom kommunar og helseføretak, og kommunar i mellom har vore tettare ein nokon gong før. Det har vore eit tid der me har lært oss å arbeida på ein anna måte, og ei tid der kjensla av samhald har vore sterk.

På vegne av Samhandlingsutvalet i Helse Fonna regionen, vil eg takka for den samarbeidsvilja som er vist og den innsatsen som er gjort.

Med ønske om ei fredfull og god jul!

Foto: Eirik Dankel

Leiar i Samhandlingsutvalet

Reidun Rasmussen Mjør

Scroll to Top