Kommunale ØH-døgntilbod

Hausten 2017 vart det etablert eit fagleg nettverk for kommunale Øyeblikkelig hjelp-døgntilbod på initiativ frå fagmiljøet.

Fagleg nettverk for kommunale ØH-døgntilbod

I Helse Fonna-regionen er det ni kommunale Øyeblikkelig hjelp døgntilbod. Alle er med i det faglige nettverket i FOUSAM som blei etablert i 2017 etter ønske frå fagmiljøet. Dei opplevde eit behov for å dele erfaring og kompetanse med kvarandre, og å ha eit felles utviklings- og kompetanseprogram.

Nettverket har valt ei ressursgruppe som skal følgje opp arbeidet mellom møtene i nettverket.

Ressursgruppe for nettverket

  • Aud Edvinson, brukarrepresentant
  • Kari Ugland, samhandlingssjef Helse Fonna
  • Mette Austreim, leiar i Tysvær kommunale ØH-døgntilbod.
  • Torill Wiik, fagansvarlig Sentrum behandlingssenter.

Meir informasjon

Kontakt

Kontaktperson: Sølvi Heimestøl