AVLYST Korleis fremje helse og meistring i møte mellom helsepersonell, pasient og pårørande?

Grunnkurs i helsepedagogikk gir deg tips og råd for å skape gode læringssituasjonar mellom brukarar og helsepersonell. Tema er blant anna korleis kan vi fremje helse og meistring, kva skal til for at kunnskap blir til nytte og korleis vi kan spele på dei ressursane folk har.

MÅLGRUPPE
Tilsette og brukarar i spesialist- og kommunehelsetenesten som er engasjert i helsefremjande og
førebyggande arbeid, i gruppe- eller på individnivå.

PÅMELDINGSINFORMASJON
Påmelding innan 15. august 2020, via www.deltager.no.
Venteliste: Grunna covid-19 er det førebels sett ei grense på 15 deltakerar. Dette kan endre seg.
Skulle det vere fullt og du vil stå på venteliste kan du sende ein epost til: emy.kirkhus.dale@helsefonna.no så tek me kontakt om det skulle opne seg ei moglegheit for deltaking.
Pris: kr 600 inkludert lunsj (betalast ved påmelding)
STAD: Undervisningsrom på Bjørgene Omsorgssenter, Diktervegen 29, 5538 Haugesund

KONTAKT
Lærings- og meistringssenteret tlf. 52 73 29 40 eller e-post: lms.haugesund@helse-fonna.no

ARRANGØR
FOUSAM ved fagleg nettverk for læring og meistring.
Kurset er ein del av FOUSAM sitt kompetansetilbod innan helsepedagogikk*/kommunikasjon.

Dei andre kursa er:
 Formidlingskurs
 Treff meg! Helsepedagogikk for deg som jobbar med ungdom

*sjå her om vil du vite meir om helsepedagogikk