Korleis motivere til endring?

Tid og stad

Webinar Fredag 27.nov kl 10-14

I samarbeid med Nettverk for læring og meistring i Helse Vest, inviterer FOUSAM til fagdag for alle som arbeider med folkehelse, læring og meistring.

Program

kl 09. 45 Pålogging og test

kl 10.00 Velkommen
Samarbeid i Helse Fonna-regionen for å fremme folkehelse, læring og mestring. ved Sølvi Heimestøl, rådgiver i Samhandling, Helse Fonna og FOUSAM

kl 10.15 Endring og motivasjon – kva skal til? ved Ole Petter Hjelle, fastlege, hjerneforsker

kl 11.30 Pause

kl 12.00 Fortsettelse: Ole Petter Hjelle, Endring og motivasjon – kva skal til?

kl 14. 00 Takk for i dag.

Registrer deg her innen 22.nov. for å delta

Når du er registrert får du tilsendt lenke til seminaret.

Arrangør

Nettverk for læring og mestring i Helse Vest, og FOUSAM ved Fagnettverk folkehelse og Fagnettverk læring og mestring.

Dette er Ole Petter Hjelle

Ole Petter Hjelle er kjent for å vera ein av Norges beste formidlarar og førelesarar! Som lege og hjerneforskar stiller han med sterk faglig kunnskap og bygger føredraga sine rundt erfaringar og forsking. Han underviser både pasientar, fagpersonar og studentar og er kjent som «treningslegen» etter at han starta ei mosjonsgruppe der han trenar saman med pasientane sine.


Korleis motivere til endring? er tittelen på fagdagen. Mange har uvanar dei er misnøgde med, men som dei likevel ikkje får til å endre. Lenge har det blitt snakka om kor vanskelig det er å endre inngrodde atferdsmønstre hos mennesker. Nyare forskning viser at hjernen vår har ein fantastisk evne til endring, berre me brukar rett framgangsmåte!

Ole Petter Hjelle har etter utbruddet av Covid 19 hatt over 50 digitale seminarer.

Scroll to Top