Kurs i digital formidling er aktuelt også etter pandemien

Arbeidsgruppa og kursledere klare for start!

Vi har opplæring og kurs som aldri før via digitale plattformer som Teams, Zoom eller Join! Dette er fortsatt aktuelt selv om  smitterestriksjonene er over. Digitale møteplasser kan redusere både reisevirksomhet og gjøre at flere kan delta. Mange som arrangerer digitale kurs og møter opplever at læringskurven har vært bratt, kanskje for bratt, og kjenner behov for å lære mer om både formidling via skjerm og den  tekniske gjennomføringen.

Dette behovet har FOUSAM tatt tak i og har så langt i 2021 gjennomført to digitale formidlingskurs, nytt kurs arrangeres i desember. Utgangspunktet var FOUSAM sitt formidlingskurs som har vært et tilbud over flere år. En arbeidsgruppe, med representanter fra både kommune, Helse Fonna, Ungdomsråd og FOUSAM, har gjort kurset om til digital versjon. Deltagerne får grunnleggende kunnskap om hvordan de best når ut med budskapet sitt og hvordan man lager en god presentasjon.

Kurset går over 2 dager og deltagerne får både undervisning og mulighet for å lage egen presentasjon. Øvelse i å framføre presentasjonen for hverandre og samtidig håndtere teknikken, er også en viktig del av kurset.

Målgruppa er brukerrepresentanter og ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten som ønsker å bli bedre formidlere. Tilbakemeldingene fra høstens kurs er at deltagerne ble utfordret på en positiv måte, og at undervisningen og øvelsene var utfyllende og lærerike.

Dette sa deltagerne etter kurset:

«Variert innhold og dager, kurset dekker alle områder når det gjelder formidling digitalt føler jeg. Godt med kursvertenes variasjoner også, samarbeidet og flyten dere imellom oppleves både inspirerende og profesjonelt. Vel gjennomført!».

«Godt at tipsene er anvendelige og at det ikkje blir mye tid på selvfølgeligheter. Dere er goe!!!»

«God og trygg arena for å teste ut ting i praksis».

Fornøyde deltagere og kursholdere