Lærings- og mestringsteam

For å styrke utvikling av læring- og mestringstilbud (LM-tilbud) i samarbeid med kommunene er LMS Haugesund, LMS Odda og deler av LMS psykisk helsevern organisert i FoU-enhet for samhandling (FOUSAM). LMS-teamet samarbeider med pasienter og pårørende for å sikre at deres erfaringskunnskap blir inkludert i læringstilbud og utvikling av andre tjenestetilbud.

Sammen med kommunale kontaktpersoner og brukerorganisasjoner deltar LMS-teamet i fagnettverket for læring og mestring. Les mer om LMS-nettverket her.

Leder av LMS-teamet er foretaksrepresentant i ​Nettverk for læring og mestring i Helse Vest. Les mer om LMS-nettverket i Helse Vest her.

Informasjon om lærings- og mestringstjenester i Norge finner du på www.mestring.no.


Geografisk oversikt

Lærings- og mestringsteamet har laget en oversikt over hvilke lærings- og mestringstilbud som finnes for pasient og pårørende både i Helse Fonna HF og på kommunalt nivå. Oversikten er delt inn i de geografiske områdene Haugalandet, Hardanger og Sunnhordland.

Haugalands-området
Hardanger-området
Sunnhordland-området