Medlemmer FSU barn og unge

Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge består av representanter fra kommuner, sykehus, brukere og FOUSAM. 

Arbeidsutvalget (AU) består av tre representanter, en fra kommunene, en fra sykehuset og kontaktperson fra FOSUAM. AU forbereder saker til møtene og følger opp i etterkant. De har ansvar for hovedkontakten med resten av helsefelleskapet og med samarbeidsparter som kompetansesentre, ressursentre, Statsforvalterene og Fylkeskommunene. 

Klikk i listen nedenfor for å finne medlemmenes kontaktinformasjon. 

Linda Hellen 
Leder
linda.hellen@bomlo.kommune.no 

Ester Espeset
Nestleder
ester.marie.stornes.espeset@helse-fonna.no 

Sølvi Heimestøl
Kontaktperson FOUSAM
solvi.heimestol@helse-fonna.no 

Linda Hellen
Barne- og familietjenesten Bømlo kommune
linda.hellen@bomlo.kommune.no 

Anne Brit Bjerkenes
Helsestasjon og skolehelsetjenesten Haugesund kommune
anne.britt.bjerkenes@haugesund.kommune.no 


Pedagogiske tjenester 

Marianne Kannelønning
Sunnhordland interkommunale barnevern
sib@stord.kommune.no

Einar Solheim
Barnehage/skole Karmøy kommune
eso@karmoy.kommune.no 

Loes Bakmea
Fysio- og ergoterapitjenester til barn og unge Karmøy kommune
lba@karmoy.kommune.no 

Anne Margrethe Øritzland
Avdelingsleder barneavdeling  Helse Fonna
anne.margrethe.oritzland@helse-fonna.no 

Siv Merete Handeland
Avdelingsleder BUP Stord Helse Fonna
siv.merete.handeland@helse-fonna.no 

Georg Walter Reinhardt
A
vdelingsleder BUP Haugesund Helse Fonna
georg.walter.reinhardt@helse-fonna.no 

Ester Marie Espeset
Prosjekleder Barn og unges helsetjeneste  Helse Fonna
ester.marie.stornes.espeset@helse-fonna.no 

Bedre tverrfaglig samarbeid  Helse Fonna


Bjørn Roar Vagle
Bedre tverrfaglig samarbeid KORUS Vest
 

Inger Lise Hogneland
Avdelingsleder føde- og barsel Helse Fonna
inger.lise.hogneland@helse-fonna.no 

Emma Sofie Lae-Pedersen
Ungdomsrådet i Helse Fonna
emma.sofie.lae-pedersen@helse-fonna.no 

Janett Lillås Mathiassen
Foreldrerepresentant
janettlm@hotmail.com 

Faglig samarbeidsutvalg barn og unge
Scroll to Top