Medlemmer FSU Personer med flere kroniske lidelser

Faglig samarbeidsutvalg for personer med flere kroniske lidelser består av representanter fra kommuner, sjukehus, brukere og FOUSAM.

Kontakt oss

Arbeidsutvalet (AU) består av tre representanter, en fra kommunene, en fra sjukehuset og kontaktperson fra FOSUAM. AU forbereder saker til møtene og følger opp i etterkant. De har ansvar for hovedkontakten med resten av helsefelleskapet og med samarbeidsparter som kompetansesentre, ressursentre, Statsforvalterene og Fylkeskommunene.

Kontaktinfo til AU:

Fra kommune:

Fra foretaket:

Brukerrepresentanter:

  • Anne Karin Sørdal, Brukerutvalget i Helse Fonna, FFO Rogaland – Landsforeningen for fordøyelsessykdommer. E-post: anne.karin.sordal@lmfnorge.no
  • Laila Stensletten, brukerrepresentant fra kommune, Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser. E-post: laila.stensletten@sklbb.no

FOUSAM: