Medlemmer FSU Skrøpelige eldre

Faglig samarbeidsutvalg for skrøpelige eldre består av representanter fra kommuner, sjukehus, brukere og FOUSAM.

Kontakt oss:

Arbeidsutvalet (AU) består av tre representanter, en fra kommunene, en fra sjukehuset og kontaktperson fra FOSUAM. AU forbereder saker til møtene og følger opp i etterkant. De har ansvar for hovedkontakten med resten av helsefelleskapet og med samarbeidsparter som kompetansesentre, ressursentre, Statsforvalterene og Fylkeskommunene.

Kontaktinfo til AU:

Fra kommune:

Fra helseforetak:

Brukerrepresentanter:

FOUSAM