Ny lærebok – «Helsepedagogiske metoder»

med kapittelbidrag fra rådgiver i FOUSAM, Sølvi Heimestøl.

Formålet med boka er gi deg, som er opptatt av økt helsekompetanse i befolkningen, noen verktøy med på veien.

Boka har nettopp mottatt flott anmeldelse i Tidsskriftet, se her.

Boken er praktisk rettet, men du finner også aktuell teori og forskning innen helsepedagogikk. Eksempler på tilnærminger og metoder som tas opp er motiverende intervju (MI), bruk av kognitive perspektiver og verktøy, modeller for brukermedvirkning i utvikling av mestringskurs og den didaktiske relasjonsmodellen.

Målgruppe for boken er i hovedsak bachelorstudenter på helsefag, men den er også aktuell for masterstudenter, forskere, fagpersoner og brukerrepresentanter som er knyttet til arbeid med læring og mestring og opplæring av pasienter og pårørende.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) ved André Vågan, seniorrådgiver,  er ansvarlig redaktør og boken er utgitt på Gyldendal Akademisk forlag. Erfarne fagpersoner og forskere med et sterkt engasjement for det de skriver om, er bidragsytere til de ulike kapitlene i boka. En av dem er rådgiver i FOUSAM, Sølvi Heimestøl, som har lang erfaring fra arbeid med læring og mestring.  

Her kan du lese mer om boka

Scroll to Top