Prosjekter

Sammen om kvalitetsutvikling, forskning og innovasjon innen helse

Fram til nå er det gjennomført mer enn 20 prosjekter der FoU-enhet for samhandling har vært pådriver og ressurs i arbeidet – og nye prosjekt er på trappene.

Har du en idé til prosjekt eller ønsker samarbeid med FOUSAM, kontakt leder. Avtal gjerne en samtale med oss. FoU-enhet for samhandling vurderer søknaden etter mandat og satsingsområder gitt av Samhandlingsutvalget (SU).

Prosjekt som blir godkjent får utnevnt en kontaktperson i FOUSAM. Vi ønsker å fremme et nært samarbeid og vil gi støtte til prosjektleder og øvrige prosjektdeltakere gjennom hele prosjektprosessen.

Prosjektoversikt

prosjekter_fou_medarbeider

 

Læring og meistring

 

Forebygging og tidleg innovasjon 

Psykisk helse og rus

Velferdsteknologi

 


Hva kan FOUSAM bidra med i prosjekter?

 • Kontaktperson i FOUSAM
 • Bidra til å utarbeide prosjektplan
  Kartlegging, kunnskapsgrunnlag, metodikk
 • Bidra til evalueringen og dokumentasjon
  Bistå ved datainnsamling og analyse av data, statistiske analyser av kvantitative data og låne ut utstyr til kvalitativ datainnsamling
 • Bidra til søknadsskriving
  Norsk senter for forskningsdata, Personvernombudet, Regional Etisk Komité eller Datatilsynet
 • Bidra til å skaffe ekstern finansiering
  FOUSAM har oversikt over ulike eksterne finansieringskilder, og kan bistå i søknad om eksterne midler
 • Faglige nettverk
  FOUSAM har ansvar for å etablere og koordinere nettverk etter oppdrag fra Samhandlingsutvalget
 • FoU-ressurs
  Større prosjekter
 • Bistå i forskning
  Innspill til forskningsdesign, forskningsspørsmål, litteratursøk, søke om godkjenninger og forskningsmidler
 • Faglig råd og veiledning

Mer informasjon om gjennomføring av prosjekter i samarbeid med FoU-enhet for samhandling og hvilke tjenester enheten tilbyr finner du i vår brosjyre «Prosjekt i samarbeid med FoU-enhet for samhandling».

 

.


Satsingsområder

 • Brukermedvirkning
 • Forebygging og tidlig intervensjon
 • Kronisk sykdom
 • Kommunalt ØH-tilbud
 • Lindrende behandling
 • Læring & mestring
 • Psykisk helse og rus
 • Rehabilitering
 • Velferdsteknologi