Sped- og småbarnskonferansen i Helse Fonna-regionen 2023

Sammen om de viktige små

NÅR OG HVOR

Onsdag og torsdag 8. og 9. februar 2023

Sted: Quality Hotel Maritim, Haugesund

Overnatting bestiller du selv.

Konferansehotellet tilbyr rabatt for deg som deltar på Sped- og småbarnsdagene. NB! Vær ute i god tid da det er begrenset tilgang på rom.

PÅMELDING

Pris: kr. 1800,- for begge dager inkludert lunsj

Kurset er søkt godkjent med tellende timer hos Den norske legeforening og Norsk psykologforening.

ARRANGØR

Konferansen er et samarbeid mellom Faglig samarbeidsutvalg barn og unge , Helse Fonna HF og FOUSAM. BUP Haugesund har ledet arbeidet med egen programkomite sammensatt av fagpersoner fra både kommuner (Bømlo og Haugesund), BUP og foreldrerepresentant.

PROGRAM

Onsdag 8.februar 2023

08.30 – 09.00 Registrering

09.00 – 09.15 Kulturelt innslag v/barnehage

09.15 – 09.30 Åpning av dagene

09.30 – 12.00 «En egen logikk gjelder for utviklingen til de aller minste barna» v/Øyvind Kvello, professor, NTNU

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.45 «Normalitet i barnehagen» v/Liv Mette Laastad Strømme, Dr.philos. og spesialist i klinisk pedagogikk, Karmøy kommune

13.45 – 14.00 Pause

14.00 – 14.30 «Helse Fonna-modellen for samhandling rundt barn og unge» v/Sølvi Heimestøl, rådgiver, og Ester Espeset, psykologspesialist

14.30 – 15.00 «Hvordan er det å være ung mamma med et dårlig utgongspunkt?»  v/Nora Marie Gullbekkhei

15.00 – 15.05 Pause

15.05 – 15.30 «Nytt fra forskning» v/BUP

Torsdag 9.februar 2023

08.30 – 08.45 Kulturelt innslag v/barnehage

08.45 – 11.30 «Sped- og småbarn som vokser opp med vold i familien: risiko og intervensjonsmuligheter» v/Henning Mohaupt, psykologspesialist og forsker, Alternativ til vold

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.15 Digital forelesning: «Rus og graviditet, barn med store reguleringsvansker og kjent prenatal alkohol- og/eller ruseksponering – hvordan forstå og hjelpe» v/Gro Løhaugen, PhD og nevropsykolog ved Regional Kompetansetjeneste – Medfødte russkader

13.15 – 13.20 Pause

13.20 – 13.50 «Trygge foreldre på Haugalandet» v/Ingvild Rasmussen, psykologspesialist, Haugesund kommune

13.50 – 14.00 Pause

14.00 – 15.00 Parallellsesjoner:

 • «Implementering av trygghetssirkelen i barnehagen» v/Anna Nilssens Minne Barnehage
 • Somatisk helse:
  • «Selektive spisevansker hos små barn» (30 min) v/Daniel Øyan, overlege barneavdelingen Helse Fonna
  • «Forstoppelse» (30 min) v/Mirja Kliche, overlege barneavdelingen Helse Fonna
 • «Konsultasjonsteam mot vold og seksuelle overgrep» v/Kurt Helge Dahl, fagansvarlig, vald og seksuelle overgrep, Barnevernet Kvinnherad

15.00 – 15.15 Pause

15.15 – 15.30 Avslutning og loddtrekning

KONTAKT

Kontaktpersoner: Janne Osmundsen, BUP Haugesund: janne.osmundsen@helse-fonna.no

Margareth Bø Blindheim, BUP Helse Fonna: margareth.bo.blindheim@helse-fonna.no

Nå er faglig samarbeidsutvalg (FSU) for helseberedskap også i gang

Mandag 26.september gikk startskuddet for nok et faglig samarbeidsutvalg. Denne gangen var det FSU Helseberedskap som skulle i ilden.

Representanter fra kommuner, helseforetak og brukerutvalg samt  kst. samhandlingssjef Sølvi Heimestøl, etatsleder Helse og omsorg, Karmøy kommune Nora Olsen-Sund og leder for FOUSAM Marianne H. Wennersberg var tilstede når gruppen møttes for første gang på Bjørgene.

Det er en godt representert gruppe sammensatt av:

 • Brukerrepresentanter
 • Leder kommunalt ØH-tilbud
 • Overlege/medisinskfaglig ansvarlig kommunalt ØH-døgntilbud
 • Leder legevakt
 • Kommuneoverlege
 • Kommunalsjef helse-og omsorg
 • Helserådgiver
 • Direktør Klinikk for medisinske tjenester og beredskap
 • Lege fra akuttmottak, Helse Fonna
 • Avdelingsleder ambulanse/AMK
 • Samhandlingssjef
 • Beredskapskoordinator klinikk for medisinske tjenester og beredskap

Målet for FSU Helseberedskap er å sikre helhetlige og sammenhengende helseberedskap i Helse Fonna regionen, gjennom  samarbeid om samhandlingsforløp, nettverk, kompetansetilbud, utviklingsarbeid og informasjonsflyt. 

For å nå dette målet må FSU Helseberedskap ha fokus på tjenesteavtale 4 – avtale om kommunene sitt øyeblikkelig hjelp døgntilbud og tjenesteavtale 11 – samhandling om akuttmedisinsk beredskap.

Arbeidsutvalget for FSU Helseberedskap:

 • Reidun Rasmussen Mjør, samhandligssjef, Helse Fonna
 • Dag Kjetil Larsen, beredskapskoordinator klinikk for medisinske tjenester og beredskap, Helse Fonna
 • Janet Svendsen, helserådgiver, Fitjar kommune
 • Jostein Helgeland, kommuneoverlege, Haugesund kommune
 • Sigrid Bøthun, rådgiver FOUSAM
Arbeidsutvalget: F.v: Dag Kjetil Larsen, Jostein Helgeland, Janet Svendsen og Sigrid Bøthun

Bedre tverrfaglig innsats – Inspirasjons- og erfaringssamling 31.oktober 2022

BTI modellen – en felles plattform for tidlig og
tverrfaglig innsats i vår region?

NÅR

Mandag 31. oktober 2022 kl. 09.30 – 15.30

Sted: Quality Hotel Maritim, Åsbygata 3, 5528 Haugesund

PÅMELDING

Frist for påmelding 10.oktober 2022. Hver kommune kan ha med mellom minimum 5 og maksimum 10 deltakere. Samlingen er GRATIS!

KONTAKT

Bernt Netland, e-post: bernt.netland@helse-fonna.no

PROGRAM

Se mer informasjon og fullt program:

Ny mulighet! – Kurs i formidling 12. og 15. desember

Velkommen til 2-dagers kurs i formidling

INNHOLD

 • Kjenne målgruppen • Ulike læringsstiler • Involvere publikum • Deg som formidler • Forskjell på formidling digitalt og fysisk
 • Kontroll på nervene • Planleggingsverktøy • Improvisasjon • PowerPoint-presentasjon


Kurset er praktisk rettet og du vil få mulighet til å arbeide med egen presentasjon.


Vi håper kurset vil gi deg økt formidlingsglede.

«Kurset gav oss konkrete og overførbare tips og triks»

«Det var stor variasjon i innhold, så kurset ble ikke kjedelig»

«Alle deltagerne ble inkludert»

«Alle fikk mulighet til å øve på sitt foredrag»

«Trygge, engasjerte og kunnskapsrike kursledere»

Tidligere deltagere

NÅR

12. og 15.desember kl 09:00-15:30

Sted: Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem, Diktervegen 29, 5538 Haugesund

MÅLGRUPPE

Ansatte og brukere i spesialist- og kommunehelsetjenesten som ønsker å bli enda bedre formidlere.

PÅMELDINGSINFORMASJON

Bindende påmelding innen 21.november 2022


Pris: 700,- kr inkl. lunsj
Det er begrenset antall plasser.
Kursdagene varer fra kl 09:00-15:30 begge dager.

KONTAKT

FOUSAM ved leder Marianne Wennersberg
tlf. 48 24 68 11 eller epost: mawe@karmoy.kommune.no

eller

FOUSAM-rådgiver Sølvi Heimestøl

tlf. 99 62 93 65 eller epost: solvi.heimestol@helse-fonna.no

ARRANGØR

FOUSAM

Kurset er en del av FOUSAM sitt kompetansetilbud innen helsepedagogikk /kommunikasjon. 
De andre kursene er: 

 • Grunnkurs helsepedagogikk
 • Treff meg! Helsepedagogikk for deg som jobbar med ungdom
 • Hvordan snakke om barnas situasjon når det er sykdom i nær familie?

Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for psykisk helse og rus er i gang

Tirsdag den 13.september så nok et faglig samarbeidsutvalg dagens lys. FSU psykisk helse og rus skal jobbe for bedre pasientforløp på tvers av helseforetak og kommune.

Representanter fra kommuner, helseforetak og brukerutvalg, etatsleder Helse og omsorg, Karmøy kommune Nora Olsen-Sund og leder for FOUSAM Marianne H. Wennersberg var tilstede når gruppen hadde sitt aller første møte på Bjørgene.

 

Det er en godt representert gruppe sammensatt av:

 • Brukerrepresentanter som ser utfordringene fra pasientens ståsted
 • Leder for psykisk helse- og rustjeneste i Karmøy, Tysvær, Vindafjord og Stord kommune
 • Fastlege
 • Avdelingsleder DPS, Helse Fonna
 • Overlege klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna
 • Avdelingsleder psykisk helsevern sykehus, Helse Fonna
 • Funksjonsleder Habilitering for voksne (HAVO)

Målet for FSU er å sikre pasienter et forløp av faglig forsvarlige, helhetlige og sammenhengende tjenester, i samråd med brukeren sine ønsker og behov. 

Erfaringer viser at for å få dette til, må en møtes på tvers av tjenester, kommuner og sjukehus. Det må legges til rette for samhandling gjennom utviklingsarbeid, nettverk og felles kompetanseløft.

Det var en overveldet og engasjert gjeng som hadde mange spørsmål men også mange gode innspill på hvordan de skal løse oppgaven de er satt til å gjøre.

Arbeidsutvalget for FSU psykisk helse og rus:

 • John Gunnar Liknes, leder for psykisk helse- og rustjeneste, Karmøy kommune
 • Hege Røssland, avdelingsleder DPS, Helse Fonna
 • Sigrid Bøthun, rådgiver FOUSAM
Arbeidsutvalget: Fv: Hege Røssland, Sigrid Bøthun og John Gunnar Liknes

Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for pasienter med flere kroniske lidelser er i gang

Mandag 12.september gikk startskuddet for det faglige samarbeidsutvalget som skal jobbe for bedre pasientforløp på tvers av helseforetak og kommune for pasientgruppen personer med flere kroniske lidelser. 

Representanter fra kommuner, helseforetak og brukerutvalg samt  kst. samhandlingssjef Sølvi Heimestøl, etatsleder Helse og omsorg, Karmøy kommune Nora Olsen-Sund og leder for FOUSAM Marianne H. Wennersberg var tilstede når gruppen hadde sitt aller første møte på Bjørgene. 

Det er en godt representert gruppe sammensatt av:

 • Brukerrepresentanter som ser utfordringene fra pasientens ståsted
 • Leder for sykehjem/hjemmetjenester
 • Leder for tjeneste-/ tildelings-/ bestillerkontor eller koordinerende enhet
 • Leder for fysio- og ergoterapitjeneste
 • Leder innen friskliv, læring og mestring
 • Fastlege
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)
 • Overlege Klinikk for medisin Haugesund og Odda
 • Avdelingsleder fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Funksjonsleder Habilitering for voksne (HAVO)
 • Avdelingsleder spesialiserte terapeuttjenester
 • Rådgiver samhandling/koordinerande eining

Målet for FSU er å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester. FSU skal arbeide helsefremmende ved å ivareta mennesket som helhet med fokus på ressursene til personen. 

Erfaringer viser at for å få dette til, må en møtes på tvers av tjenester, kommuner og sjukehus. Det må legges til rette for samhandling gjennom utviklingsarbeid, nettverk og felles kompetanseløft.

Kort oppsummert var det en engasjert gjeng som hadde mange tanker og gode innspill på hvordan de skal løse oppgaven de er satt til å gjøre.

Arbeidsutvalget for FSU personer med flere kroniske lidelser

 • Marianne Hollund Espeland, Avdelingsleder fysikalsk medisin og rehabilitering, Helse Fonna
 • Ida Elisabeth Gaard, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Haugesund kommune
 • Sigrid Bøthun, rådgiver FOUSAM
Arbeidsutvalget: Fv. Sigrid Bøthun, Marianne Hollund Espeland og Ida Elisabetg Gaard

Velkommen til fagdag om rus og psykisk helse

Denne fagdagen vil ha spesiell oppmerksomhet rundt
samtidig rus- og psykiske lidelser (ROP).

NÅR

Torsdag 25. august kl. 09.00 – 15.00

Sted: Høgskulen Vestland – avd. Haugesund – Auditoriet

MÅLGRUPPE

Politikere, ledere, brukerrepresentanter, brukerråd og fagpersoner i kommuner og helseforetak/institusjoner, brukerorganisasjoner, pårørende organisasjoner, studenter
og alle som er opptatt av tjenestetilbudet til mennesker med rus- og psykiske lidelser.

PÅMELDING

Frist for påmelding er 15. august. Fagdagen er gratis.

KONTAKTPERSON

Bernt Netland, e-post: Bernt.Netland@helse-fonna.no

Recovery ressursbase får midler fra Statsforvalteren

Nå jubler de ansatte i prosjekt Recovery ressursbase for at prosjektet fortsatt får midler fra Statsforvalteren til å videreføre oppdraget i samhandlingsfeltet.

F.v Erfaringskonsulent Kjellaug Iversen, fagkonsulent Gro Carlsen og prosjektleder Sigrid Bøthun

Samarbeidspartnere i kommunene har sendt gledeshilsen og Ørjan Fredlund som er avdelingsleder ved ROP i Karmøy kommune er glad for at en har enda et år til å forankre prosjektet som har hatt stor betydning for å bygge lokal kompetanse på tvers innen recovery arbeidet.

Det at ressursbasen samler fag og erfaring til felles nettverkssamlinger, workshops og fagdager for flere kommuner er en unik mulighet for erfaringsdeling og kompetansebygging. Spesielt mindre kommuner understreker at dette er viktig for å utvikle nye tilbud, sier Fredlund.

Dette er Recovery ressursbase

Prosjekt Recovery ressursbase fikk i 2019 midler til et forprosjekt fra Statsforvalteren i Rogaland og Vestland for å beskrive og prøve ut en mulig modell for Recovery college i FOUSAM sitt område.

Gjennom midler tildelt opp gjennom årene, er det utviklet en ressursbase for å utvikle recoverybaserte tilbud i et samarbeid mellom personer med rus og psykiske vansker og fagpersonell i Helse Fonna-området.

Ressursbasen er et møtested og en samarbeidsplattform der personer med «erfaringskompetanse» sammen med fagpersonell fra kommuner og helseforetak i fellesskap utvikler nye tilbud, holder fagdager, workshop og samles i nettverk.

-Ressursbasen er vår verktøykasse med kunnskap og erfaringer som bidrar til kompetanseheving på Recovery feltet

Ørjan Fredlund, Karmøy kommune

Barn som pårørende – Treningssamling med faglig påfyll

Hvordan snakke med og om barn som pårørende?

NÅR

Onsdag 19.oktober 2022 kl. 09:00 – 15:00.

Sted: Stemnestaden, Grindevegen 87, 5570 Aksdal

MÅLGRUPPE

For alle som i sin jobb møter barn som har foreldre eller søsken med sykdom eller rusrelaterte helseutfordringer.

Deltakerne blir tryggere på å ha samtaler med foreldre og barn om det å være barn som pårørende.

PROGRAM

 • 09.00: Kaffe og registrering
 • 09.30: Velkommen ved Ressursgruppa, og brukerinnlegg fra Ungdomsrådet
 • 10.15: Pause
 • 10.30: Hvorfor fokus barn som pårørende?
  • Lovverk ved Ressursgruppa
  • Hvorfor involvere barn som pårørende, og hvordan samarbeide med omsorgspersoner ved Mette Ekenes Garmannslund i RVTS
 • 11.30: LUNSJ
 • 12.00: Hvordan legge til rette for gode barnesamtaler og familiesamtaler ved psykologspesialist Mette Ekenes Garmannslund i RVTS
 • 13.45: Pause
 • 14.00: Brukerinnlegg fra Ungdomsrådet
 • 14.15: Nyttige tips og verktøy ved Ressursgruppa
 • 15.00: Slutt

KONTAKTPERSONER

Linn T. Olaussen, e-post: liol@fitjar.kommune.no

PÅMELDINGSINFORMASJON

Frist for påmelding: 21.september. Fagdagen er gratis.

Velkommen til kurs i Edinburgh-metoden (EDPS) og støttesamtaler

FSU Barn og unge i samarbeid med Familieambulatoriet, Helse Fonna arrangerer kurs i Edinburgh-metoden (EDPS) og støttesamtaler.

Kurset gir innføring i kartlegginggsverktøyet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EDPS) og hvordan tilby støttesamtaler i svangerskapsomsorgen og på helsestasjonen.

NÅR

Onsdag 9. november og onsdag 30. november kl. 09.00 -15.30 begge dager.

Sted: Worum-bygget 2. etg. Karmsundgt 77, Haugesund.  Parkeringsplass utenfor.

INNHOLD

Dag 1

 • Psykisk helse i svangerskap og barseltid
 • Gjennomgang av kartleggingsverktøyet EPDS, skåring og samtale om psykisk helse
 • Praktisk bruk av Edinburgh-metoden

Dag 2

 • Utvikling av kommunikasjonsferdigheter
 • Den gode dialogen
 • Aktiv lytting
 • Bruk av støttesamtaler

Dagen inneholder øvelser og rollespill. Deltagerne bes lese denne før opplæringen: «Edinburgh-metoden. Personsentrerte støttesamtaler ved nedstemthet og depressive symptomer i perinatalperioden – en introduksjon for helsepersonell«.

MÅLGRUPPE

Jordmødre, helsesykepleiere, kommunepsykologer, fastleger, behandlere ved DPS og BUP  og andre med interesse for Edinburgh- metoden.

FORELESERE

Norma Vågstøl, seniorrådgiver RKBU  Vest

Aslaug Haug,  psykolog RBUP Helse Sør- Øst

KREDITERING

Norsk sykepleierforbund godkjenner kurset som merriterende med 12 timer og Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

PÅMELDINGSINFORMASJON

Pris: Kr. 1000.- inkludert lunsj begge dager – betales ved påmelding. Begrenset antall plasser, maks 30 deltagere.

KONTAKTPERSONER

Kjersti Bårdsen, Familieambulatoriet Helse Fonna  

E-post: KjerstiRikkeNygaard.Bardsen@helse-fonna.no

Sølvi Heimestøl, FOUSAM 

E-post: solvi.heimestol@helse-fonna.no