Recovery ressursbase får midler fra Statsforvalteren

Nå jubler de ansatte i prosjekt Recovery ressursbase for at prosjektet fortsatt får midler fra Statsforvalteren til å videreføre oppdraget i samhandlingsfeltet.

F.v Erfaringskonsulent Kjellaug Iversen, fagkonsulent Gro Carlsen og prosjektleder Sigrid Bøthun

Samarbeidspartnere i kommunene har sendt gledeshilsen og Ørjan Fredlund som er avdelingsleder ved ROP i Karmøy kommune er glad for at en har enda et år til å forankre prosjektet som har hatt stor betydning for å bygge lokal kompetanse på tvers innen recovery arbeidet.

Det at ressursbasen samler fag og erfaring til felles nettverkssamlinger, workshops og fagdager for flere kommuner er en unik mulighet for erfaringsdeling og kompetansebygging. Spesielt mindre kommuner understreker at dette er viktig for å utvikle nye tilbud, sier Fredlund.

Dette er Recovery ressursbase

Prosjekt Recovery ressursbase fikk i 2019 midler til et forprosjekt fra Statsforvalteren i Rogaland og Vestland for å beskrive og prøve ut en mulig modell for Recovery college i FOUSAM sitt område.

Gjennom midler tildelt opp gjennom årene, er det utviklet en ressursbase for å utvikle recoverybaserte tilbud i et samarbeid mellom personer med rus og psykiske vansker og fagpersonell i Helse Fonna-området.

Ressursbasen er et møtested og en samarbeidsplattform der personer med «erfaringskompetanse» sammen med fagpersonell fra kommuner og helseforetak i fellesskap utvikler nye tilbud, holder fagdager, workshop og samles i nettverk.

-Ressursbasen er vår verktøykasse med kunnskap og erfaringer som bidrar til kompetanseheving på Recovery feltet

Ørjan Fredlund, Karmøy kommune
Scroll to Top