Recoverykurs og utdanningsopplegg

Dette er verdigrunnlaget for Recoverybaserte tenester

Kristin Ådnøy Eriksen, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, har sidan 2017 forska på «Recoverykurs og utdanningsopplegg» i samarbeid mellom psykisk helsetjeneste i Karmøy og Haugesund kommuner i regi av FOUSAM.

No er første artikkel der kursleiarar beskriv sine erfaringar med å bidra til samskaping i recoverykurs inspirert av Recovery College. 

Recoveryprosjektet omfatter kurs i kommunen med fokus på kursdeltakernes personlige recovery-prosess i tillegg til kurs for personer som vil være til hjelp for andre som skal arrangeres av FOUSAM (med deltakere på tvers av kommunene). Kursene er samskapt med erfaringskonsulenter tilsatt i FOUSAM og fagpersonell i Karmøy og Haugesund kommuner.