«Samhandling og dialog må til rundt personer som trenger tjenester fra flere instanser»

Det sier 100 deltakere fra kommuner og foretak som sammen med representanter fra pasienter, pårørende og politi deltok på fagdag i Haugesund denne uka. Målsettingen var å bli mer kjent med hverandre sine rammer og forventninger når en snakker om personer  med psykisk sykdom og risiko for vold.  Her er det en utfordring at kommuner og foretak har ulikt lovverk, noe begge partene er opptatt av.

Kenneth Eikeset holder presentasjon
Åpning: Kenneth Eikeset, klinikkdirektør psykisk helsevern og rus, ønsket velkommen til Dialogmøtet 2023 i Rica Maritim. Årets deltakerer representerte helse-, kommune.- og justissektoren. Foto: Elisabeth Økland

I Helsefellesskapet er Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for Psykisk helse og rus opptatt av å styrke samarbeidet for nettopp pasientgruppa personer med alvorlig psykisk lidelse og rus, med kjent farlig atferd.

 

- Det føles godt å vite at det er stor støtte for å prioritere dette fagområdet, sier Jon Gunnar Liknes, leder for arbeidsutvalget i FSU Psykisk helse og rus.

Tilbakemeldingen fra dagen viser til at det er behov for flere møtepunkt mellom distriktpsykiatriske senter, akuttpsykiatriske poster og ambulante team som sammen med kommunehelsetjenesten samarbeider med pasient og pårørende, og involverer politiet ved behov. Politi Sør-Vest har et eget prosjekt; «Mellom alle stoler» som også peker på behov for tettere samarbeid mellom helse og justisfeltet.

Nasjonale rapporter peker på at styrket involvering av pasient og bruker må til for å finne gode løsinger i framtiden.

– Det var en god dag. Jeg har notert en del om hvordan det kommuniseres – eller mangel på kommunikasjon. Handling mellom Helse fonna, kommuner og politi har forbedringspotensiale, sier Stein Solvoll fra Mental Helse, som er en av to brukerrepresentanter i FSU Psykisk helse og rus. 

Arbeidsgruppe dialogmøte: Fra venstre Gro Carlsen, LMS, Stein Sollvoll, brukerråd Stord DPS, Tonje Fjeldstad Smith, LMS, Anne Gurine Sætre, brukerråd Haugland DPS, Sigrid Bøthun (leder), FOUSAM, Vibeke Rygh, LMS, Kenneth Eikeseth, klinikkdirektør psykisk helsevern og rus, Per Jermund Eldøen, brukerråd Folgefonn DPS, og Aase Borgen Haktorsen, LMS. Foto: Elisabeth Økland
Scroll to Top