Oppgaver

Samhandling for gode pasientforløp

FOUSAM skal bidra til å utvikle bedre pasientforløp og helsetjenester ved å:

  • Gi prosjektstøtte – fra planlegging til evaluering og implementering
  • Etablere og følge opp faglige nettverk og arbeidsgrupper
  • Kartlegge kompetansebehov og koordinere kompetansetiltak
  • Sikre reell brukermedvirkning
  • Stimulere til forskning og innovasjon
  • Skape en samhandlingsarena gjennom forsknings- og erfaringskonferanser samt workshops for helsepersonell, politikere og brukere
  • Ivareta sekretariat for Samhandlingsutvalget (SU)
    .

fou_medarbeiderbilder_2

Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved spørsmål, innspill eller gode prosjektidéer!