Områdemøter

For å ivareta oppfølging av lovpålagte avtaler er det etablert tre områdemøter i Helse Fonna-regionen. Disse er knyttet til sykehusene i Haugesund, Stord og Odda. Områdemøtene består av den øverste helsefaglige ledelsen i tilhørende kommune, klinikkdirektør og samhandlingssjef i foretaket. Koordinator for Samhandlingsutvalget (SU-koordinator) deltar i alle møter.

Møtereferater 2015