Samhandlingsutvalget

Samhandlingsstrukturen mellom Helse Fonna og kommunene i regionen er organisert gjennom et Topplederforum og et Samhandlingsutvalg.

Samhandlingsutvalget er et partssammensatt samarbeidsorgan, som har ansvar for organisering og gjennomføring av Topplederforumet og skal avgjøre saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter i samhandlingen om pasient/ bruker. I tillegg skal Samhandlingsutvalget følge opp tjenesteavtalene, holde de ved like og ivareta årlig revisjon.

Ved utgangen av 2013 overtok Samhandlingsutvalget ansvaret for FoU-enhet for samhandling.


Samhandlingsutvalget ( fra januar 2021)

 • Anne Lise Naasen, Rådgiver Helse og omsorg, Ullensvang kommune (leder)
 • Reidun Rasmussen Mjør, Helse Fonna (nestleder, Samhandlingssjef)
 • Annbjørg Lunde, Kommunalsjef helse og omsorg, Tysvær kommune
 • Nora Olsen-Sund, Helse- og omsorgssjef, Karmøy kommune
 • Lars Helge Sørheim, Kommuneoverlege, Stord kommune
 • Heidi Wåge, brukerutvalget Helse Fonna
 • Nytt medlem fra brukerutvalget Helse Fonna ventes
 • Kenneth Eikeset, Klinikkdirektør for Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna
 • John Conrad Brandsø, Klinikkdirektør for Medisinsk klinikk, Helse Fonna
 • AnneBeth Njærheim, Klinikkdirektør ved Stord sjukehus, Helse Fonna
 • Marianne Hauge Wennersberg, SU-koordinator (kommunene) og leder i FOUSAM

Vararepresentanter

 • Linda M. Andersson, SU-koordinator vara (Helse Fonna)
 • Håvard Wester Breistein, Helse Fonna
 • Ingunn Toft, Sveio kommune

Møtereferat

Les møtereferat fra Samhandlingsutvalget på Helse Fonna sine sider.