Slik skaper du gode gruppetilbud for pasienter og pårørende

«En inspirerende,  lærerik og nyttig dag!»

«Vi fikk nye verktøy, råd og tips som ble formidlet i en trygg setting og med en god porsjon humor.» 

Tilbakemeldingene var tydelige fra 25 deltagere på kursdag i helsepedagogikk, noen med lang erfaring som kursleder og andre på vei til å starte kurs. At både fagpersoner og brukerrepresentanter deltok sammen på kurset, var ekstra nyttig.

Ivrige kursdeltakere
25 ivrige deltagere på kursdag i helsepedagogikk

Opplæring av pasient og pårørende er en god investering, det har kunnskapsoppsummeringer de siste årene vist.

Dette gjelder for både pasienten og de pårørende som får økt helsekompetanse i møte med varige helseutfordringer. Opplæring er  også samfunnsøkonomisk ved at pasienten gjennom økt kunnskap håndterer helseutfordringene bedre og dermed  senker trykket på helsetjenesten.  

For å lykkes med god opplæring trenger vi fagpersoner som er dyktige pedagoger og som skaper gode og trygge arenaer for læring. Ved lærings- og mestringssentrene er erfarne brukere med i både planlegging, gjennomføring og evaluering av kurstilbudene, de kjenner hvor skoen trykker og kan formidle erfaring og håp på en troverdig måte.

Kurset var et samarbeid mellom LMS i Helse Fonna og FOUSAM  og en del av det helsepedagogikse tilbudet.

Scroll to Top