«Står det at man skal ivareta barn som pårørende, så skal man det – uansett om man synes samtalen er vanskelig»

Utspillet kommer fra en av representantene i Helse Fonna sitt ungdomsråd.

Som en del av fagnettverket Barn og unge, opprettet FOUSAM tidligere i år en egen ressursgruppe for å samhandle bedre om å ivareta barn og søsken som er pårørende.

Hensikten med ressursgruppa er å øke kunnskap, kompetanse og samhandling. Ressursgruppa består av representanter fra ulike kommuner, helseforetaket, FOUSAM og Ungdomsrådet i Helse- Fonna.

Gruppa har hatt jevnlige møter gjennom høsten, og satte seg tidlig et mål om å gjennomføre et fellesmøte for alle barneansvarlige på sykehuset, og alle i kommunene med ansvar for Barn som pårørende. Den17. november møttes vi alle digitalt og vi fikk et innblikk i hvor mange i Helse- Fonna regionen som jobber med Barn som pårørende.

Det var 36 maskiner pålogget i møtet. Enkelte steder satt flere i samme rom, så vi er strålende fornøyde med deltakelsen, og ser fram til neste gang vi samles, våren 2021!

Etter denne fellesdagen kan vi med sikkerhet slå fast at vi har veldig mange dyktige kollegaer, både i kommunene og på sykehuset, som er med på å løfte fram barna og deres pårørenderolle.

Siv Emberland fra Ungdomsrådet skal ha en særlig stor takk, som raust delte sin historie om det å være søsken som pårørende, og som kom med viktige innspill til hvordan vi kan møte barn og unge når mor, far eller søsken har en sykdom eller skade.

Den årlige fagdagen planlegges gjennomført i mars 2021, med tema «Hvordan snakke med foreldrene om barnas situasjon, når det er sykdom i nær familie«

Endelig dato er ikke avklart, men vi håper mange benytter anledningen til å melde seg på når den tid kommer!

På vegne av ressursgruppa vil jeg ønske dere alle en god og fredfull julehøytid, og de beste ønsker for det nye året!

Cathrine Kvamsø Olsen, koordinator for Barn som pårørende, klinikk psykisk helsevern

Scroll to Top